Psykoterapi i Odense, samt online-konsultationer

Psykoterapi er en vej til at skabe personlig vækst og udvikling. En måde at blive klogere på sig selv, samt en måde at komme videre, når livet gør ondt. Med psykoterapi kan man også lære at forholde sig til livet, som det nu én gang er – på godt og ondt. At få fred med det, der alligevel ikke kan ændres.

Psykoterapi kan derfor være relevant, hvis du står i en alvor og kaotisk livssituation, hvor du oplever, at tingene ramler omkring dig. Lige så relevant kan det være at benytte sig af psykoterapi og samtale, hvis du ønsker at få sparring og hjælp til at håndtere hverdagssituationer, hvor du ikke føler dig tilstrækkelig. Derudover henvender mange mennesker sig til en psykoterapeut, fordi de ønsker at udvikle sig personligt og blive mere hele og harmoniske mennesker.

Familie og venner vil ofte gerne hjælpe, men hvis den støtte og omsorg, du kan få her, ikke er tilstrækkelig, kan terapi og coaching være vejen til, at du kommer videre og genfinder din balance og livsglæde.

Min tilgang er, at det er dig, det handler om – og din særlige situation. Jeg tilbyder dig den sparring, de redskaber og den støtte, som du har brug for.

Bestil tid til en afklarende samtale allerede i dag. Tlf. 41617079

Hvor lang tid varer en psykoterapi behandling ?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et psykoterapi forløb varer. Det kan strække sig fra 3-4 gange til flere måneder. Nogle gange kommer mine klienter hos mig igennem nogle år, men med lange intervaller i mellem til sidst.

Hvor lang tid en psykoterapi behandling varer afhænger af de udfordringer og temaer, du kommer med. Hvor ”ramt” er du, hvor længe har det stået på? Nogle gange bliver man max udfordret i sit liv og alting ”ramler på en gang” med kraftige stress reaktioner og følelsesmæssige rutsjeture til følge. Det kan være meget overvældende, og man kan føle sig ude af kontrol. Det vil ofte kræve et lidt længere forløb.

Andre gange er det barndomsoplevelser og gamle traumer, der spiller en et puds, og som trænger til at blive healet. Her vil det ofte være nødvendigt med et forløb på 5-10 gange. Hvis du kommer fra en meget dysfunktionel familie, vil det tage længere tid.

Måske kommer du med en mere konkret problemstilling, som f.eks. kunne være en arbejdsmæssig udfordring eller en relation, der er gået i fisk, eller du er i tvivl om, hvad du skal med dit liv. Det vil typisk være emner, som kan afklares på færre gange.

Men alt er relativt og vores individuelle problemer kan være mere komplekse end, vi regner med. Hvis du har brug for det, kan vi første gang, vi mødes, prøve at sætte en tidshorisont på.

Uanset hvad du kommer med og ønsker, er du velkommen. Det vigtigste er, at vores samtaler giver mening for dig.

Efter et mere intenst forløb er der mange, der bruger mig som en slags fortrolig guide/vejleder i forhold de eksistentielle temaer, der dukker op i deres liv hen ad vejen. Her kommer mine klienter måske 3-4 gange om året til et ”tjek up”, hvor vi hurtigt får sporet os ind på vigtige temaer, fordi vi kender hinanden godt.

Hvad skal du forberede dig på?

Det er naturligt, at man undervejs i et psykoterapi forløb kommer i kontakt med sårbare følelser og sider af sig selv, som f.eks. vrede, ked af det hed, angst, magtesløshed og lignende. Disse følelser og tilstande vil jeg selvfølgelig hjælpe dig med at håndtere og regulere, så der kommer mere fred i dit system.

Jeg lægger stor vægt på, at når du går fra mig efter en samtale, at du da kan være med og håndtere det, du har været i kontakt med.

For mange klienter er det knap så meget de sårbare følelser, der er i spil, men mere lettelse over at blive ”set”, forstået, samt at få nye perspektiver på ens situation. Herfra kan der nemlig udspringe nye handlemuligheder.

Hvor ofte skal du komme?

Det er meget individuelt, hvor tit jeg anbefaler, at du som klient skal komme.  I starten af et forløb vil nogen have brug for at komme med en 1-1½ uges mellemrum. For andre går det fint med 14 dages mellemrum.

Og efter nogle gange vil et naturligt interval være 3-4 uger.

Vi taler om det fra gang til gang. Hvad er muligt for dig både tidsmæssigt, arbejdsmæssigt og økonomisk? Det vil være det, der er afgørende, samtidig med, at vi tager hensyn til, hvad der vil være godt for den terapeutiske proces.

Psykoterapi kan gøre dig til et mere helt menneske

Hvad kan psykoterapi gøre for dig?
Psykoterapi baner vej for personlig udvikling. Et vellykket behandlings forløb vil hjælpe dig til at blive et mere helt menneske, samt hjælpe dig til at blive glad for at være, den du er. Du vil opdage, at noget af det, du bøvler med, rent faktisk kan forandre sig. Du vil få nye vinkler på dit problem og din aktuelle livssituation. Du vil få hjælp til at forstå dig selv og dine mønstre. Og i sær at bryde de mønstre og den adfærd, der ikke gør noget godt for dig. Du vil lære at ære og anerkende dine følelser, så du bliver i stand til at bruge dem positivt, fremfor at de har magten over dig. Du vil igennem forløbet få øje på endnu flere af dine ressourcer, så du kan se dig selv i et mere positivt lys. Psykoterapi vil åbne op for mere lethed – og ikke mindst – øge din livsglæde og handlekraft.

Psykoterapi kan også være en måde at finde vej indtil nogle dybere og mere spirituelle kvaliteter. Du vil kunne lære, hvordan du kan leve mere ud fra en dybere del af dig selv med god kontakt til dit hjerte, din visdom, din kraft og potentialer.

Ofte stillede spørgsmål:

MASSER AF KONKRETE EKSEMPLER PÅ, HVORNÅR PSYKOTERAPI ER EN GOD IDE

  • Når livet på en eller anden måde “gør ondt”, og du er overvældet af dine følelser. Typiske livssituationer kan være sorg, kriser, stressangst og depression
  • Hvis dit liv har taget en anden drejning end du havde regnet med. Det kan være, du er blevet skilt, har mistet dit arbejde eller har fået en sygdom, du skal lære at leve med.
  • Du er udfordret i dit arbejdsliv. Måske er du i tvivl om, om det er det rigtige arbejde og den rigtige arbejdsplads for dig.
  • Du har nogle dårlige vaner eller uhensigtsmæssige reaktioner, du gerne vil gøre op med.
  • Du er studerende, og du synes dit studie er meget overvældende. Det er svært at få det hele til at hænge sammen. Måske lider du af eksamensangst?
  • Dit selvværd er dalet, og du oplever alt for ofte, at du ikke slår til eller ikke er god nok. Du tænker rigtig meget over tingene, og ender ofte med at blive trist af det.
  • Du vil gerne have fred med at være den, du er.
  • Du har knas i forholdet til din kæreste, en forælder eller søn/datter. Du vil gerne forstå, hvad der sker – og have redskaber til at håndtere situationen.
  • Du har en traumatisk opvækst med i bagagen og har været udsat for f.eks. mobning, vold eller seksuelle overgreb. Måske har en af dine forældre lidt af psykisk sygdom eller haft et alkoholproblem. Læs evt. mere under chok og traumer

ENDNU MERE OM, HVAD PSYKOTERAPI KAN GØRE FOR DIG

Psykoterapi vil give dig en større forståelse for og klarhed omkring dig selv og dine problemer, samt din måde at reagere på i disse sammenhænge.

Psykoterapi kan åbne op for at forstå årsager og sammenhænge, der har betydning for dine oplevelser og reaktioner i forbindelse med f.eks. stressangst og depression

Psykoterapi kan gøre dig mere bevidst om dine tankemønstre. Du vil lære, hvordan du kan arbejde med at få ro i dine tanker, hvis du bekymrer dig meget, eller hvis dine tanker kører i ring og gør dig trist.

Du vil lære at mærke, forstå og håndtere svære følelser. Måske har du tidligere gemt følelserne af vejen eller udtrykt dem alt for kraftigt.

Du vil blive mere opmærksom på dine relationer og måden, du er sammen med andre på. Læs mere detaljeret om dette arbejde under styrk dine relationer og parterapi.

I psykoterapi kan du arbejde med at blive mere opmærksom på dine behov og dybere impulser. Hvad længes du efter? Hvordan kan du bevæge dig mere i retning af det liv, du ønsker dig? Hvordan kan du bruge dine potentialer og evner optimalt? Hvad har du lyst til at bidrage med i verden?

Psykoterapi kan hjælpe dig til at finde nye løsninger og nye måder at handle på i forhold til dine udfordringer. Det vil påvirke dit selvværd i positiv retning.

Terapi virker på depression og hjælper med at få stoppet selvbebrejdelserne. Bestil tid allerede i dag. Tlf. 41617079. Læs mere om symptomer på depression.

Depression

Terapeutiske samtaler virker på depression og hjælper med at få stoppet selvbebrejdelserne. Læs mere om, hvordan en depression opleves.

å hjælp og støtte til at tackle din angst. Det er veldokumenteret, at psykoterapi kan gøre en stor forskel. Læs mere om, når angst bliver invaliderende.

Angst

Få hjælp og støtte til at tackle din angst. Det er veldokumenteret, at psykoterapi kan gøre en stor forskel. Læs mere om, når angst bliver in-validerende.

Har du været ude for overvældende begivenheder? Følt dig truet på livet? Det kan få konsekvenser for din livskvalitet. Få hjælp med Chok og Traume Terapi!

Chok og traume terapi

Har du været udsat for et traume og har en oplevelse af, at “følelserne sidder uden på kroppen”? Læs mere om bearbejdning af traumer og effekten på krop og psyke.

Jeg tilbyder psykoterapi i Odense, psykoterapi på Fyn, samt online-konsultationer.