20 % af alle psykiske problemer har rod i traumer fra fortiden

Hvad er chok og traume terapi, og hvad er forskellen på “almindelig terapi” og chok og traume terapi? Lad mig prøve at forklare forskellen.

Det forholder sig sådan, at ca. 20 % af alle psykiske problemer har rod i traumer og chok fra fortiden. Her er ”normal” samtaleterapi sjældent nok. Kroppen og kropssansninger skal inddrages i terapien. Chok og overvældende be-givenheder rammer nemlig en meget primitiv del af vores nervesystem. På et dybt og instinktivt plan har vi følt os truet på livet, også selv om vi ikke decideret har været i livsfare. For at kunne “tale” med denne instinktive og primitive del af vores nervesystem er man nødt til at have kroppen med.

Hvis vi ikke får bearbejdet chokerende begivenheder, vil kroppen og nervesystemet tro og opføre sig som om, den/det stadigvæk er i fare. Også selvom vi på det bevidste og rationelle plan ved, at “det ubehagelige” eller truslen er ovre. Hvis et chok har sat sig i kroppen, ved man i dag, at det kan have alvorlige konsekvenser for psyken, kroppen, vores ressourcer og vores livskvalitet.

Hvilke begivenheder kan kræve chok og traume terapi?

Du kan have brug for chok og traume terapi, hvis du har været udsat for voldsomme og overvældende begivenheder. Man skelner mellem akutte traumer og udviklingstraumer. Udviklingstraumer opstår i forbindelse med en opvækst, der har været utryg. Påvirkningerne foregår her over længere tid. Påvirkningerne vil lagres i kroppen og præge dannelsen af ens personlighed.

Eksempler på akutte traumer:

 • En ulykke, f.eks. et biluheld
 • Et pludseligt dødsfald,
 • Utroskab
 • En uventet fyring, en uventet verbal overhaling, mobning mm.
 • Overfald eller vold

Eksempler på begivenheder, der kan sætte sig som et udviklingstraume:

 • Psykisk vold, f.eks. en meget kritisk forælder
 • Overfald eller vold i barndommen
 • Incest, seksuelle overgreb
 • At vokse op med en alkoholiseret forældre
 • At vokse op med en psykisk syg forælder
 • Tidlig død af en af forældrene

Det vil være meget individuelt, hvad man oplever som en truende og chokerende begivenhed, og hvad, der sætter sig som et traume i ens system. Det er ikke altid, man på det bevidste plan kan huske tidligere overvældende begivenheder – de kan sætte sig i vores system alligevel.

Hvilke symptomer kan skyldes uforløste chok og traumer?

Fysiske symptomer som f.eks. søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, svagt immunsystem, diffuse symptomer og smerter, muskelspændinger, forværring af kronisk sygdom, hjertebanken, anspændthed.

Psykiske symptomer som f.eks. en følelse af at være “ved siden af sig selv”, uvirkelighedsfornemmelser, meget skiftende humør, angst, rædsel, indre uro, kaos, raseri, følelse af at være “på vagt”, symptomer på kronisk stress, manglende evne til at orientere sig i hverdagen, negative tanker der kører i ring, opgivelse, depression, skam, isolation, handlingslammelse og meningsløshed.

Følelserne og de indre tilstande opleves som ulogiske og svære at forstå. Ofte vil ovennævnte symptomer resultere i skyldfølelser og dårligt selvværd over ikke blot ”at kunne tage sig sammen”.

Hvordan foregår chok og traume terapi hos en psykoterapeut?

I chok og traume terapi indgår både samtale og kropsarbejde. Metoden, jeg benytter er blid og nænsom. Generelt er det vigtigt at få skabt ro i kroppen og få kroppen til at slappe af igen. Samtidig er det nødvendigt, at du får skabt forståelse for de måder, som din krop og din psyke har reageret på i forbindelse med dine oplevelser. Det kan især lette på den skyldfølelse, der ofte er forbundet med ikke at kunne “styre” sine reaktioner, og den oplevelse, der kan være af “ikke at være kommet videre”.

I arbejdet med at forløse chok og traumer lægger jeg stor vægt på at genetablere følelsen er kontrol og sikkerhed. Hvis du har været udsat for en traumatisk hændelse, kender du sikkert til en oplevelse af kontroltab. Inden vi overhovedet begynder at arbejde med den chokerende begivenhed, skal du kunne mærke dine ressourcer. Jeg hjælper dig med at få kontakt til og opbygge gode fornemmelser og følelser af styrke, kontrol, sikkerhed, tryghed, støtte mm.

Der arbejdes med at rumme og håndtere de svære oplevelser og følelser, der er knyttet til chokket – MEN ud fra et ressourcested og MED kontakt til dine ressourcer. Den sidste del er meget vigtig. Vi har al den TID, der skal til. Herved undgås, at terapien bliver overvældende. De traumatiske omstændigheder samles og integreres roligt i din psyke. Du vil begynde at kunne acceptere det, der er sket – ikke at du nødvendigvis synes om, det der er sket, men at du accepterer, at det var det, der skete. Det giver ro, og bliver et nyt fundament for dig til at gå videre i livet ud fra.

Under menupunktet psykoterapi – metoder og behandling kan du læse mere om kropsterapi, følelseshåndtering og mindfulness, hvilket er nogle af de metoder, jeg benytter i forbindelse med behandling af chok og traumer.

Dit udbytte af chok og traume terapi hos en psykoterapeut

Udbyttet af chok og traume terapi er stort. Mange oplever en fornyet glæde ved livet. Fysiske og psykiske symptomer, som er knyttet til traumet, vil forsvinde eller mindskes. Når du får bearbejdet gamle og uforløste chok og traumer, vil du opleve,

 • at kroppen og nervesystemet falder til ro
 • at indre uro, angst, hjertebanken mm. aftager
 • at din generelle modstandskraft overfor stress øges
 • at du bliver bedre til at tackle hverdagens små og store belastninger
 • en fornyet kontakt til dig selv
 • en øget lyst til og glæde ved livet
 • at du bedre kan være til stede i nuet

Kan man komme sig over et traume uden behandling?

Ja, det kan man godt. Heldigvis har kroppen gode, naturlige selvhelbredende evner, så mange chok og traumer vil heles naturligt ved hjælp af støtte og god kontakt fra nære venner og familie. Men ikke alle voldsomme hændelser heles på denne måde, og her er det godt at være opmærksom på eventuelle symptomer for at undgå at blive fastlåst i kroniske tilstande og tro, at det er ”normalt”.

Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til en psykoterapeut eller psykolog, der er efteruddannet indenfor chok og traume terapi og bliv “tjekket”. Tag i denne forbindelse dig selv alvorligt!!!

Du kan få yderligere information om symptomer på stress, samt angst og depression her.

Jeg arbejder som psykoterapeut i Odense og på hele Fyn, samt tilbyder online-konsultationer.

Kan du hjælpe mig?

Min erfaring indenfor chok- og traume terapi er bred,. Er du i tvivl om dine symptomer kan skyldes overvældende begivenheder og traumatiske hændelser, kan du sende mig en mail på hanne@centerforlivskunst.dk. Så kan vi sammen finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Er mine symptomer relateret til chok og/eller et traume?

Symptomer fra psyken relateret til traumatiske oplevelser, forekommer relativt ofte. Omkring 20% af alle psykiske problemer, bunder i traumer eller chok fra fortiden, så det er ikke unormalt.

Kan du nikke ja til en håndfuld af kategorierne forneden, kan du med fordel prøve at tage kontakt til en psykoterapeut med speciale indenfor chok og traume, og høre nærmere.

 • En ulykke fx et biluheld
 • Et pludseligt dødsfald
 • Utroskab
 • En uventet fyring, en uventet verbal overhaling, mobning mm.
 • Overfald eller vold
 • Incest, seksuelle overgreb
 • At vokse op med en alkoholiker
 • Tidlig død af en af forældrene
 • Psykisk vold af forældre

Terapi
Udtalelse klient

Terapi

Maria, 28

Jeg vil gerne sige tusinde tak for din hjælp og støtte. Jeg føler, at jeg er kommet meget langt på kort tid, og jeg føler mig klar til det næste skridt, nemlig min store rejse :).
Jeg er så glad for, at jeg fik dig anbefalet, for din hjælp er og har været guld værd. Jeg tænker at booke en tid hos dig, når jeg er hjemme igen. Og endnu engang mange tak !


5 / 5 stjerner