I coaching får du et kærligt skub – til at nå dine mål

Coaching er for dig, der gerne vil have et kærligt skub til at komme videre på nogle områder i dit liv, hvor du ønsker at skabe en forandring, men er kørt fast. Måske har du er dårlig vane, du gerne vil kvitte, en vigtig beslutning, du skal træffe eller en konkret problemstilling, du gerne vil have hjælp til at håndtere. 

Jeg bliver ofte spurgt: “Hvad er forskellen mellem coaching og terapi?”. Mit svar til det er, at coaching er en mere fremadrettet og målorienteret proces, end terapi er det. I coaching “skubbes” klienten mere og klædes på til at handle.

Hvordan foregår coaching i praksis?

Coaching er en personlig sparrings-proces. Som coach hjælper jeg dig med at få overblik og skabe de forandringer, som du ønsker. Jeg hjælper dig med at sætte konkrete mål, som er i overensstemmelse med, hvad der er vigtigt for dig i livet. Sammen tjekker vi ud, om dine mål er gode for HELE DIG. Siger både følelserne og hjernen ja.

”Hvis du ikke har sat dig et mål – hvordan ved du så, om du har nået det?”

Det er ikke nok at sætte sig mål. Der skal retning på. I coaching arbejder du derfor også med, hvordan du vil nå dine mål. At nå sine mål kræver planlægning og handling. En ny målsætning kræver som regel, at der er ting, der skal undersøges og nye kompetencer, der skal læres. Alt sammen noget vi taler om undervejs. Hvad er nødvendigt for dig for at nå dine personlige eller faglige mål?

Mellem sessionerne vil der derfor ofte være nogle opgaver, som du skal arbejde med, eller noget du skal afklare, for at sætte ”turbo” på dit forløb. Som coach giver jeg løbende feedback og sikrer, at processen giver mening og gør en forskel for dig på vej mod målet.

Book en tid til coaching nu og kom igang med din coaching-proces – allerede i dag. Tlf. 41617079

Kender du “den indre sabotør”?

Rigtig tit er det nødvendigt at arbejde med det, jeg kalder “den indre sabotør”. “Den indre sabotør” er det, der forhindrer dig i at nå dine mål eller forhindrer dig i at gå i nye retninger. Du kender sikkert til situationer, hvor du har besluttet dig for at lave nogle ændringer eller gøre noget nyt. Og selvom du er motiveret – og mener det – sker der ingenting. Du gør, som du plejer. Eller gør ingenting. Nogle oplever det, som om de er låste indeni, eller at de bliver handlingslammede. “Den indre sabotør” er ofte gamle strategier eller mønstre, der tager over. De gamle strategier kan være meget magtfulde.

Lige på dette sted kan terapi og coaching komme til at overlappe hinanden. Min erfaring er, at de gængse coaching teknikker ikke altid kan “nå ind” og bryde de gamle mønstre og vaner. Ikke alle forstyrrende mønstre og vaner kan brydes ved hjælp af viljestyrke, disciplin og nye redskaber. Nogle gange kan man være nødt til både at “gå dybere” og kigge bagud til tidligere perioder i livet for at finde ud af, hvor mønsteret stammer fra. Og undersøge hvorfor man tænker, føler og handler, som man gør. Men når gamle mønstre brydes, er det meget lettere at gå nye veje i livet – og det kræver meget mindre anstrengelse.

Udover at arbejde med, hvad der forhindrer én i at nå sine mål, undersøger man i coaching også, hvilke kompetencer og sider af en selv, der skal udvikles eller forstærkes, for at man kan nå sine mål. Coaching tager derfor også sigte på at finde og styrke personlige kompetencer og ressourcer.

Med coaching som arbejdsredskab kan du gøre dine drømme til virkelighed

Coaching er oplagt i forhold til at opnå resultater og realisere drømme i det private og professionelle liv. Coaching skaber forandring og fremmer din personlige udvikling. Du sætter dagsordenen for, hvilke udfordringer, du gerne vil arbejde med. Via coaching processen opnår du klarhed og ny indsigt, så du kan vælge den retning, der er rigtig for dig. Coach-samtaler leder til konkret handling og forbedret livskvalitet. Med coaching gør du dine drømme til virkelighed.

Jeg giver både coaching til private, samt til ledere og medarbejdere i virksomheder.

Ofte stillede spørgsmål:

HVAD ER DEFINITIONEN PÅ COACHING?

Coaching bliver almindeligvis defineret som en samtale med en professionel, hvor coachen stiller åbne og neutrale spørgsmål, der åbner op for refleksion hos klienten.

Ideen med coaching er, at man som klient bliver mere bevidst om sin problemstilling. Når man nysgerrigt kigger på sit problem fra mange vinkler, opstår der løsninger indefra. Coaching handler om at blive inspireret, gå på opdagelse og åbne op for nye muligheder.

HVAD ER DET GENERELLE UDBYTTE AF COACHING?

 • Større indsigt i og klarhed over din situation
 • Opstillelse af mål ud fra dine værdier, ønsker og behov
 • Opgør med begrænsende tankegange og gamle reaktionsmåder
 • Se nye muligheder
 • Lære at prioritere din tid og forebygge stress
 • Øget evne til at tage gode beslutninger
 • Opgør med dårlige vaner
 • Styrkelse af dine ressourcer og kompetencer
 • Udvikling af din kreativitet
 • Øget handlekraft
 • Forbedrede relationer til andre
Med coaching kan du få fat i dine ressourcer og styrke dine kompetencer

HVAD KOSTER COACHING?

Coaching til private koster 850 kr. pr. session.
Coaching i virksomheder koster 1300 kr. pr. session (eksklusiv moms).
Varighed 1 time og 10 minutter.

Måske kunne du have interesse i at læse om, hvad psykoterapi er

Læs mere om coaching emner, life coaching og stress coaching