Angst er en naturlig og sund følelse

At være angst, bange eller bekymret er helt normale følelser. Det er følelser eller tilstande, der opstår pr. automatik, når vi er under pres eller føler os truede. Man kan sige, at angst er en normal reaktion på stress og forekommer hos os alle. Det er rigtig godt, at det sker, fordi følelsen af angst skærper vores opmærksomhed og hjælper os til at kunne reagere hurtigt, hvis det er nødvendigt.  Angsten hjælper os nemlig til at kunne handle på noget, der kunne være farligt eller ubehageligt for os. Dvs. at angst følelsen i sådanne situationer hjælper os, selvom den ikke føles behagelig indeni. Den hjælper os til at passe godt på os selv eller passe på f.eks. et lille barn, der er på vej ud foran en bil.

Når angsten tager over og bliver invaliderende

Men nogle mennesker oplever, at de er bange og bekymrede næsten hele tiden. Angsten tager over og fylder alt for meget. Det er meget invaliderende og ødelæggende for et menneske at have det sådan. Hvis man lider af mere kronisk angst, er det derfor en god ide at få hjælp og støtte til at lære at tackle angsten. Hvis man forstår, hvad angst er, bliver man mindre bange for den. Det er veldokumenteret, at psykoterapi i forbindelse med angst kan gøre en stor forskel.

Hvornår skal jeg søge hjælp mod angst?

At beslutte hvornår man skal søge hjælp mod angst kan variere fra person til person, men der er nogle tegn og situationer, der kan indikere, at det er en god ide at overveje at søge professionel hjælp til behandling af angst.

 • Hvis du oplever, at angsten har taget overhånd og forhindrer dig i at leve et normalt hverdagsliv
 • Hvis angsten begynder at hindre dig i at udføre daglige aktiviteter så som at gå på arbejde, i skole eller deltage i sociale aktiviteter
 • Hvis angst forhindrer dig i at gå efter dine personlige mål
 • Hvis du har mange kropslige symptomer på angst
 • Hvis du oplever gentagende angstanfald
 • Hvis angst påvirker dine relationer og sociale interaktioner negativt
 • Hvis du føler dig overvældet af angst og ikke ved, hvordan du skal håndtere det alene
 • Hvis angst gør, at du isolerer dig
 • Hvis angst påvirker dit humør, din adfærd eller dine tanker på en negativ måde

Det er altid en individuel beslutning at søge hjælp.  Hvis du er usikker på om det er en god ide at søge hjælp, så tag din læge med på råd. Han/hun kan være med til at vurdere din grad af angst og kan være behjælpelig med at rådgive dig om næste skridt.

I en angstbehandling vil man ofte anvende psykoterapi, medicin eller en kombination af de to. Det kan derfor være en rigtig god idé at søge hjælp og rådgivning til behandling af angst hos din praktiserende læge, så han/hun kan være med på sidelinjen under et terapi forløb.

Angst
Udtalelse fra klient

Angst

Kvindelig Leder

“Jeg opsøgte Hanne, fordi jeg på flere måder var i en livskrise. Alvorlig sygdom i den allernærmeste familie (min mor og vores søn) gjorde, at jeg gik ned med stress, angst og en tristhed, der nærmede sig en depression. Mødet med Hanne var fantastisk. Et varmt, vidende, empatisk og meget livsklogt menneske med en kæmpe palet af forskellige tilgange til – og metoder i forhold til at komme ind i og arbejde med de problemstillinger, der havde gjort mig syg, men også med min egen robusthed og også forkvaklede tanker, som for nogen tilfældes skyld, kunne have rod i noget der var hændt for rigtig mange år siden.”

5 / 5 ★ ★ ★ ★ ★

På siden her kan du få meget mere viden om angst, symptomer på angst, de 4 hyppigste former for angst, samt hvordan terapeutiske samtaler kan afhjælpe angst.

Generelle symptomer på angst

Symptomerne på angst kan være både fysiske og psykiske, og de kan optræde i mild eller stærk form.

Det er forskelligt, hvilke symptomer som optræder hos den enkelte, men hvis du har angst, vil du sikkert kunne genkende nogle af følgende symptomer.  De mest almindelige symptomer i forbindelse med angst er:

Fysiske symptomer på angst:

 • Spændinger rundt i kroppen
 • Følelse af at være i alarmberedskab
 • Indre uro
 • En ”knude” i maven
 • Kroppen ryster
 • Svimmelhed
 • Søvnbesvær
 • Tør i munden
 • Hjertebanken
 • Trykken i brystet
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme
 • Svedeture
 • Kuldegysninger
 • Dødhedsfølelse i fingre/arme/ben og andre underlige fornemmelser i kroppen.

Psykiske og kognitive symptomer på angst:

 • Koncentrationsbesvær
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Rastløshed
 • Isolation
 • Undgåelse af situationer, der kan fremprovokere angst
 • Tankemylder
 • Mange bekymringstanker, som også kan gå over i katastrofetanker
 • Frygt for at miste kontrollen
 • Frygt for at blive syg
 • Frygt for at dø
 • Frygt for at der sker noget med ens nærmeste

Symptomerne på henholdsvis angst, depression og stress har mange fællestræk og vil ofte lappe ind over hinanden. Symptomerne kan variere fra person til person og vise sig i forskellige kombinationer. Deres intensitet kan variere, og symptomerne kan være til stede i kortere og længere perioder. Ofte kan det være svært selv at identificere, hvad der udløser angsten.

Angst kan være meget invaliderende. Uanset hvordan angsten rammer, er den med til at mindske livskvaliteten og begrænse friheden. Terapi mod angst kan spille en afgørende rolle i lindringen af disse symptomer ved at adressere de underliggende årsager til angst og hjælpe med at udvikle evner til bedre at håndtere udfordringerne ved angst. Det er derfor meget værdifuldt at søge hjælp.

De hyppigste former for angst

Der findes forskellige former for angst. De hyppigste former for angst er panikangst, enkelt fobier, generaliseret angst og social fobi. Hvis du er plaget af angst, vil du sikkert kunne genkende en eller flere af disse fire former for angst. Fælles for alle fire former for angst er, at de kan være meget pinefulde og invaliderende. Du kan herunder læse mere uddybende om de 4 former for angst.

PANIKANGST

Panikangst er karakteriseret ved, at man pludselig – som et lyn fra en klar himmel – bliver ramt af en intens angst, nærmest rædsel, samtidig med, at man får en række ubehagelige kropslige symptomer. Angstanfaldet er ofte kort og intenst.

Det er meget almindeligt, at ens tanker undervejs handler om at dø, eller man er bange for at miste kontrollen og blive sindssyg. De kropslige oplevelser ved panikangst udgøres især af vejrtræknings besvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed og underlige fornemmelser i lemmerne. Panikanfaldet kan pga. symptomer fra bryst/hjerte nemt forveksles med et hjerteanfald, hvorfor mange, i forbindelse med panikangst, vil kontakte læge eller skadestue, fordi de oplever symptomerne som livstruende.

I begyndelsen kommer anfaldene ved panikangst fuldstændigt uventet, men der er en tilbøjelighed til, at de efterhånden kommer i særlige situationer, som for eksempel, når man handler ind i supermarkeder eller færdes blandt mange mennesker. Det er også almindeligt, at anfaldene forbindes til de steder, hvor angsten er opstået. Begge dele fører til, at man forsøger at undgå de steder og situationer, man har erfaring med, der kan udløse et panikanfald. Mange mennesker med panikangst oplever, at anfaldene indskrænker deres bevægelsesfrihed.

ENKELT FOBIER

Enkelt fobier knytter sig til helt bestemte ting og situationer. De mest almindelige ting/situationer, som man kan føle angst og ubehag ved, er: Edderkopper, fugle, mus, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, at gå på offentlige toiletter, tandlægebesøg, synet af blod eller sår, samt angst for at blive smittet af sygdom. De fleste kender til, at en eller flere af disse situationer kan fremkalde angst i en mild form, men diagnosen fobi bør kun bruges, når ens livsudfoldelse er betydelig indskrænket.

GENERALISERET ANGST

Generaliseret angst er kendetegnet ved en udtalt bekymringstendens. Generaliseret angst er ikke knyttet op på bestemte situationer, som det er tilfældet med enkelt fobier. Generaliseret angst er en mere vedvarende angst tilstand, som kommer til udtryk som en indre grundfølelse af ængstelse. Den angstramte har bekymringer i forhold til stort og småt. Tankegangen indeholder negative scenarier og bekymringer om f.eks. parforholdet, børnene, helbredet, mulige ulykker i fremtiden. Denne form for tankegang kaldes også ruminering. Man tygger på en måde drøv på sine tanker. De samme tankemønstre gentager sig igen og igen. I kølvandet på den bekymrende tankegang opstår indre uro, utryghed og anspændthed. Når bekymrings-tankerne tager overhånd, vil ens liv være væsentlig belastet.

De mest fremtrædende symptomer ved generaliseret angst er klager over vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed, trykken i maven og søvnbesvær. Generaliseret angst optræder ofte sammen med depression. Den konstante “murrrende” anspændthed og uro i kroppen betyder, at det kan være svært at slappe af.

Mange forsøger at løse problemet ved at være konstant i aktivitet med arbejde og andre aktiviteter, dels for at undgå den ubehagelige følelse af uro i kroppen, dels for at blive så udmattet, at det er nemmere at falde i søvn om aftenen. Andre med symptomer på generaliseret angst drikker nogle genstande, når de kommer hjem fra arbejde for at “falde ned”, eller drikker inden de skal i seng for at kunne falde i søvn.

Nyere forskning og erfaring har vist, at kognitiv terapi og mindfulness er særligt effektiv overfor generaliseret angst.

SOCIAL FOBI

Social fobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag, når man er sammen med andre. Man oplever sig som utilstrækkelig, tænker at man er forkert, skammer sig over at være nervøs og frygter, at de andre skal opdage, hvordan man har det. Social angst eller social fobi handler helt centralt om angst for andres undersøgende blikke og den fordømmelse, som man antager følger i kølvandet på denne opmærksomhed.

De fysiske symptomer ved social fobi er typisk indre uro, rysten på hænderne, kvalme og rødmen, men også andre symptomer fra listen med generelle symptomer på angst kan være til stede. Det ubehag, som opleves i forbindelse med social angst, er mindre intenst end ved et panikanfald, men til gengæld kan det strække sig over flere timer eller endda dage.

Behandling af angst

Behandling af angst kan ske på mange forskellige måder. Hvilken behandlingsmetode, der er den rigtige, afhænger af individuelle præferencer. Når du vælger at få hjælp til angst hos mig, gør jeg brug af følgende terapi former. Disse metoder har jeg gode erfaringer med.

Mine behandlingsformer til angst:

Som tidligere nævnt kan det ved angsttilstande være en god ide at have sin praktiserende læge med på sidelinjen, idet det kan være nødvendigt at supplere med medicin.

Jeg arbejder som terapeut i Odense og på resten af Fyn, samt tilbyder online terapi til dig, der kommer langvejs fra.

SÅDAN KAN PSYKOTERAPI HJÆLPE MOD ANGST

Terapeutiske samtaler har en god virkning på alle tilstande af angst. Vi vil sammen undersøge, hvordan dine angst symptomer kommer til udtryk, hvor længe de har stået på, og hvilke negative påvirkninger angsten har for dig.

Vi vil også prøve at gå lidt bagom din angst og identificere forskellige årsager, der kan være til angsten. Hvilke udfordringer og belastninger står du aktuelt med eller har stået med? Er der noget i din livssituation, dine relationer, oplevelser fra opvæksten, der belaster dig? Så vidt muligt arbejder jeg helhedsorienteret, idet min erfaring har vist mig, at det er den bedste terapi mod angst.

Udover at de terapeutiske samtaler har en afdækkende karakter, vil mange mennesker med angst også opleve en lettelse ved blot at få tingene sagt højt, at blive mødt på en ikke-dømmende måde og få en oplevelse af, at der er ”håb forude”.

I forbindelse med angst tilstande vil tankerne næsten altid ”spille én et puds”. Ens tanker opleves som sandheden, men er det – i forbindelse med angst – som oftest ikke. Derfor vil psykoterapi mod angst også indebære, at man arbejder med at ændre og omstrukturere sine tanker, for at kroppen og følelserne kan falde til ro. Det er derfor, at kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi er så effektivt mod angst.

Når man bliver mere bevidst om sine tanker og tankemønstre, bliver det lettere at bryde de uhensigtsmæssige tanker og reaktioner, der gør, at angst udvikles. Du vil opdage, hvordan du gradvist opbygger ressourcer til at møde det, du er bange for. Din adfærd ændres – og du får din livskvalitet tilbage.

Kropsarbejde handler om at blive mere opmærksom på kroppen, og hvad der sker i kroppen. Kropsarbejde vil hjælpe dig til at komme mere ned i kroppen, samt hjælpe dig til bedre at kunne regulere og rumme dine følelser.

Under forløbet vil jeg lære dig mindfulnessøvelser og vejrtrækningsteknikker, der hjælper kroppen til at slappe af. Derudover vil mindfulnessøvelserne bidrage til at bryde dine negative tankemønstre, samt skabe mere afstand til dine angst tanker, så de ikke overvælder dig.

Gruppeterapi kan være et godt supplement til individuel terapi, når man er lider af angst. Du kan læse mere om mine forløb med gruppeterapi for mennesker ramt af stress, angst og depression her.

SÅDAN FUNGERER ET ANGSTFORLØB HOS MIG

Et typisk behandlingsforløb mod angst vil som oftest strække sig over ca. 10 sessioner. Hver samtale varer en time. Nogle mennesker vil have behov for lidt færre samtaler – andre lidt flere. Det vil være helt individuelt, hvad man har behov for. Frekvensen af vores samtaler vil være et sted mellem 1 uge og 3 uger. I starten af et angst forløb, vil det være hensigtsmæssigt at mødes hyppigt. Senere i forløbet er det fint, er der går nogle uger i mellem, da du sandsynligvis vil få nogle opgaver og øvelser, som du skal arbejde med derhjemme.

Ved den første samtale kan du forvente, at vi skal bruge lidt tid på at lære hinanden at kende. Det er vigtigt, at vi får skabt et trygt rum, og at du føler dig tilpas sammen med mig. Vi vil arbejde med at afdække, hvordan din angst viser sig, og hvordan den påvirker dig i din hverdag. Derudover skal vi sammen finde ud af, hvad målet er for angstforløbet, og hvad du håber på at få ud af forløbet.

De efterfølgende sessioner vil vi dykke dybere ned i dine angstproblematikker og arbejde med mulige årsager, dine tankemønstre, og du vil lære øvelser og konkrete strategier mod din angst.

Jeg tilpasser min terapi mod angst til dine behov. Derfor vil et angstforløb hos mig være skræddersyet til lige netop at løse dine specifikke udfordringer.

Få professionel hjælp til din angst

Hvis du oplever udfordringer med angst, kan det være en afgørende beslutning at søge professionel hjælp. Med mine 18 års erfaring som terapeut og over 9000 samtaler med klienter, har jeg bl.a. dedikeret mig til at hjælpe mennesker som dig med at overvinde angst. Min omfattende erfaring har givet mig indsigt i forskellige terapiformer og tilgange til behandling af angst, og jeg er her for at støtte dig på din rejse mod bedre mental sundhed.

Mine kompetencer inden for terapi mod angst spænder vidt, og jeg er i stand til at hjælpe med forskellige former for angst, uanset om det er panikangst, generaliseret angst, social angst, eller specifikke fobier. Jeg tager udgangspunkt i dig og dine udfordringer, så du får et skræddersyet angstforløb, der imødekommer dine behov.

Du behøver ikke stå alene med din angst. Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du overvejer at starte et angstforløb. Lad os sammen finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig med at håndtere din angst og skabe positive forandringer i dit liv.