Angst er en naturlig følelse – få meget mere viden om angst

At være bange eller bekymret er en helt normal følelse. Det er en følelse eller tilstand, der opstår pr. automatik, når vi er pressede eller føler os truede. Det er rigtig godt, at det sker, fordi følelsen af angst skærper vores opmærksomhed og hjælper os til at kunne reagere hurtigt, hvis det er nødvendigt.  Angsten hjælper os til at kunne handle på noget, der kunne være farligt eller ubehageligt for os. Dvs. at angst følelsen i sådanne situationer hjælper os. Også selvom den ikke føles behagelig indeni. Den hjælper os til at passe godt på os selv eller passe på f.eks. et lille barn, der er på vej ud foran en bil.

Når angsten tager over og bliver invaliderende

Men nogle mennesker oplever, at de er bange og bekymrede næsten hele tiden. Angsten tager over og fylder alt for meget. Det er meget invaliderende og ødelæggende for et menneske at have det sådan. Hvis man lider af angst, er det derfor en god ide at få hjælp og støtte til at lære at tackle angsten. Hvis man forstår, hvad angst er, bliver man mindre bange for den. Det er veldokumenteret, at psykoterapi i forbindelse med angst kan gøre en stor forskel.

På siden her kan du få mere viden om symptomer på angst, de 4 hyppigste former for angst, samt hvordan terapeutiske samtaler kan afhjælpe angst.

Generelle symptomer ved angst

Symptomerne på angst kan optræde i mild eller stærk form. Det er forskelligt, hvilke symptomer, som optræder hos den angstramte, samt ved de forskellige former for angst. De mest almindelige symptomer i forbindelse med angst er:

Hjertebanken, rysten, sveden, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, kvalme, uro i maven, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, hedeture, kuldegysninger, dødhedsfølelse i fingre/arme/ben og andre underlige fornemmelser i kroppen. Generelt har man udover de kropslige symptomer en stærk trang til at komme væk fra det, der er ubehageligt.

Symptomerne på henholdsvis angst, depression og stress har mange fællestræk og vil ofte lappe ind over hinanden.

De 4 hyppigste former for angst

Forskellige tilstande af angst er ret almindelige i den danske befolkning. De hyppigste former er panikangst, enkelt fobier, generaliseret angst og social fobi. De forskellige former for angst kan alle være meget pinefulde og invaliderende. Du kan læse mere uddybende om de 4 former for angst, hvis du har interesse.

PANIKANGST

Panikangst karakteriseres ved, at man pludselig – som et lyn fra en klar himmel – bliver ramt af en intens angst, nærmest rædsel, samtidig med, at man får en række ubehagelige kropslige symptomer. Angstanfaldet er ofte kort og intenst.

Det er meget almindeligt, at ens tanker undervejs handler om at dø, eller man er bange for at miste kontrollen og blive sindssyg. De kropslige oplevelser ved panikangst udgøres især af vejrtræknings besvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed og underlige fornemmelser i lemmerne. Panikanfaldet kan pga. symptomer fra bryst/hjerte nemt forveksles med et hjerteanfald, hvorfor mange, i forbindelse med panikangst, vil kontakte læge eller skadestue, fordi de oplever symptomerne som livstruende.

I begyndelsen kommer anfaldene ved panikangst fuldstændigt uventet, men der er en tilbøjelighed til, at de efterhånden kommer i særlige situationer, som for eksempel, når man handler ind i supermarkeder eller færdes blandt mange mennesker. Det er også almindeligt, at anfaldene forbindes til de steder, hvor angsten er opstået. Begge dele fører til, at man forsøger at undgå de steder og situationer, man har erfaring med, der kan udløse et panikanfald. Mange mennesker med panikangst oplever, at anfaldene indskrænker deres bevægelsesfrihed.

ENKELT FOBIER

Enkelt fobier knytter sig til helt bestemte ting og situationer. De mest almindelige ting/situationer, som man kan føle angst og ubehag ved, er: Edderkopper, fugle, mus, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, at gå på offentlige toiletter, tandlægebesøg, synet af blod eller sår, samt angst for at blive smittet af sygdom. De fleste kender til, at en eller flere af disse situationer kan fremkalde angst i en mild form, men diagnosen fobi bør kun bruges, når ens livsudfoldelse er betydelig indskrænket.

GENERALISERET ANGST

Generaliseret angst er kendetegnet ved en udtalt bekymringstendens. Generaliseret angst er ikke knyttet op på bestemte situationer, som det er tilfældet med enkelt fobier. Generaliseret angst er en mere vedvarende angst tilstand, som kommer til udtryk som en indre grundfølelse af ængstelse. Den angstramte har bekymringer i forhold til stort og småt. Tankegangen indeholder negative scenarier og bekymringer om f.eks. parforholdet, børnene, helbredet, mulige ulykker i fremtiden. Denne form for tankegang kaldes også ruminering. Man tygger på en måde drøv på sine tanker. De samme tankemønstre gentager sig igen og igen. I kølvandet på den bekymrende tankegang opstår indre uro, utryghed og anspændthed. Når bekymrings-tankerne tager overhånd, vil ens liv være væsentlig belastet.

De mest fremtrædende symptomer ved generaliseret angst er klager over vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed, trykken i maven og søvnbesvær. Generaliseret angst optræder ofte sammen med depression. Den konstante “murrrende” anspændthed og uro i kroppen betyder, at det kan være svært at slappe af.

Mange forsøger at løse problemet ved at være konstant i aktivitet med arbejde og andre aktiviteter, dels for at undgå den ubehagelige følelse af uro i kroppen, dels for at blive så udmattet, at det er nemmere at falde i søvn om aftenen. Andre med symptomer på generaliseret angst drikker nogle genstande, når de kommer hjem fra arbejde for at “falde ned”, eller drikker inden de skal i seng for at kunne falde i søvn.

Nyere forskning og erfaring har vist, at kognitiv terapi og mindfulness er særligt effektiv overfor generaliseret angst.

SOCIAL FOBI

Social fobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag, når man er sammen med andre. Man oplever sig som utilstrækkelig, tænker at man er forkert, skammer sig over at være nervøs og frygter, at de andre skal opdage, hvordan man har det. Social angst eller social fobi handler helt centralt om angst for andres undersøgende blikke og den fordømmelse, som man antager følger i kølvandet på denne opmærksomhed.

De fysiske symptomer ved social fobi er typisk indre uro, rysten på hænderne, kvalme og rødmen, men også andre symptomer fra listen med generelle symptomer på angst kan være til stede. Det ubehag, som opleves i forbindelse med social angst, er mindre intenst end ved et panikanfald, men til gengæld kan det strække sig over flere timer eller endda dage.

Behandling af angst

Terapeutiske samtaler har en god virkning på alle tilstande af angst. I samtalerne vil du typisk arbejde med hele din livssituation og hvilke udfordringer/belastninger, du aktuelt står med eller har stået med. Du vil lære øvelser og vejrtrækningsteknikker, der hjælper kroppen til at spænde af, samt konkrete strategier til at håndtere angsten. Du vil arbejde på at bryde de uhensigtsmæssige tanker og reaktioner, der gør, at angst udvikles. Du vil gradvist opbygge ressourcer til at møde det, du er bange for.

Ligesom ved depression er det også ved angsttilstande en god ide at have sin praktiserende læge med på sidelinjen, idet det kan være nødvendigt at supplere med medicin.

Gruppeterapi kan være en godt supplement til individuel terapi, når man er lider af angst. Du kan læse mere om mine forløb med gruppeterapi for mennesker ramt af stress, angst og depression her

Meditation og mindfulness er ligeledes oplagt i forbindelse med stress, angst, depression og lavt selvværd.

Jeg arbejder som terapeut i Odense, terapeut på Fyn, samt tilbyder online samtaler til dig, der kommer langvejs fra.

Angst
Udtalelse fra klient

Angst

Kvindelig Leder

“Jeg opsøgte Hanne, fordi jeg på flere måder var i en livskrise. Alvorlig sygdom i den allernærmeste familie (min mor og vores søn) gjorde, at jeg gik ned med stress, angst og en tristhed, der nærmede sig en depression. Mødet med Hanne var fantastisk. Et varmt, vidende, empatisk og meget livsklogt menneske med en kæmpe palet af forskellige tilgange til – og metoder i forhold til at komme ind i og arbejde med de problemstillinger, der havde gjort mig syg, men også med min egen robusthed og også forkvaklede tanker, som for nogen tilfældes skyld, kunne have rod i noget der var hændt for rigtig mange år siden.”

5 / 5 stjerner