Hvordan opleves en depression?

Ved en depression har man ofte i gennem længere tid følt sig trist uden måske helt at kunne sætte ord på hvorfor. Man kan have svært ved at tage sig sammen til noget, føler sig træt og energiforladt, så det bliver vanskeligt at passe sit arbejde eller andre pligter, som man førhen har klaret uden problemer. Nogle oplever, at de bliver helt handlingslammede.

Mange beskriver, at de ikke kan mærke deres følelser ordentligt, og at ting, der tidligere gav glæde, nu er ligegyldige. Mange græder hyppigt og kan få tanker om, at livet ikke er værd at leve, og at omgivelserne vil have det bedre, hvis man ikke var der. Denne slags tanker kan være meget skræmmende. Andre oplever ikke så meget tristheden, men mere at de bliver opfarende og har en kortere lunte end normalt.

Næsten alle, der har eller har haft en depression kender til selvbebrejdelser. Det er en del af symptombilledet ved en depression. Selvbebrejdelserne kan være milde eller svære, og dermed meget pinefulde. Man kan bebrejde sig selv alt – fra uskyldige småforseelser til større ting. Man kan f.eks. kritisere sig selv for, at man ikke kan tage sig sammen, eller man finder situationer fra fortiden, som man ikke synes, man har klaret særlig godt og piner sig selv med dem igen og igen.

Denne form for tankegang kaldes ruminering. Man grubler og “tygger drøv” på sine tanker. De samme tankemønstre gentager sig igen og igen. I kølvandet på den negative og selvdestruktive tankegang, som er en ond spiral, forøges tristheden og følelserne af ikke at være noget værd. Når de negative tanker har taget overhånd, vil ens liv være væsentlig belastet.

De mest almindelige symptomer i forbindelse med en depression er:

 • Energiforladthed
 • Tristhed
 • Søvnforstyrrelser
 • Koncentrationsbesvær
 • Mangel på appetit
 • Selvbebrejdelser og grublerier
 • Angst og indre uro
 • Selvmordstanker

Symptomerne på henholdsvis depression, angst og stress har mange fællestræk og vil ofte lappe ind over hinanden. Angst er også kendetegnet ved en ruminerende tankegang. Her er det blot bekymringstanker, der dominerer, istedet for selvbebrejdelser.

Terapeutiske samtaler som en del af behandlingen

Terapeutiske samtaler har en god virkning på depression. Samtaleterapien kan bl.a. hjælpe med til at få stoppet selvbebrejdelserne, at bevidstgøre årsager til depressionen, samt være en uvurderlig hjælp til at finde vejen tilbage til et godt liv.

Hvis du er i tvivl om, om du har en depression – søg læge. Det er altid en god ide at have sin praktiserende læge med på sidelinjen. Lægen kan være en god støtteperson og udskrive medicin, når det er nødvendigt. For nogle deprimerede, er det en god ide af supplere med medicin. For andre er terapeutiske samtaler tilstrækkeligt til at få livslysten og livsglæden tilbage igen.

Gruppeterapi kan være en godt supplement til individuel terapi, når man er lider af depression. Du kan læse mere om mine forløb med gruppeterapi for mennesker ramt af stress, angst og depression her

Meditation og mindfulness er ligeledes oplagt i forbindelse med stress, angst, depression og lavt selvværd.

Nogle få tips i forbindelse med depression

Noget af det bedste, man kan gøre, når man er deprimeret, er at få masser af motion og komme ud i naturen. Det vil hjælpe til at få noget af energien tilbage. Det er kendt, at frisk luft, lys og fysisk aktivitet vil mindske de depressive symptomer. Derudover er det vigtigt ikke at presse sig selv, og især er det vigtigt at få støtte fra sine nærmeste.

Jeg arbejder som psykoterapeut i Odense, psykoterapeut på Fyn, samt tilbyder online-konsultationer.

Har jeg en depression?

En depression kan komme til udtryk på forskellige måder. Om du har – eller måske er på vej til at få en depression, er der heldigvis mulighed for at teste.
Kan du nikke ja til flere af nedenstående symptomer, kan det være du skal overveje at opsøge din læge, en psykolog eller psykoterapeut.

 • Energiforladthed
 • Tristhed
 • Søvnforstyrrelser
 • Koncentrationsbesvær
 • Mangel på appetit
 • Selvbebrejdelser og grublerier
 • Angst og indre uro
 • Selvmordstanker

Du er velkommen til at skrive til mig på hanne@centerforlivskunst.dk. Så kan vi i fællesskab finde ud af om din tilstand og symptomer ligger indenfor mit arbejdsområde, og om jeg er den rigtige til at hjælpe dig.

Kan du hjælpe mig?

Har du fundet ud af, at det er en depression, du er på vej til at få eller måske allerede har, er chancerne for, at  jeg kan hjælpe dig, gode. Jeg giver dig redskaber til at identificere og bearbejde dine problemer. Og over en periode vil vi så vurdere, hvordan du fremadrettet undgår og forebygger en ny depression. Og i det hele taget lever et liv, hvor du er glad og tilfreds.

Så det korte svar – Ja, jeg kan hjælpe dig.

Psykoterapi
Udtalelse fra klient

Psykoterapi

Jimmy Mikkelsen

Jeg har været i behandling hos Hanne i ca. et halvt år pga. stress/ depression, som jeg fik for snart 2 år siden. Da det skete var jeg til psykolog, men uden virkning. Efter få gange ude hos Hanne begyndte jeg at få det meget bedre, for hun har en ro over sig, som virkelig smitter. Så når jeg gik derfra, følte jeg, at jeg havde sovet en helt nat, og hele verden bare kunne komme. Hun har nogle værktøjer, som har givet mig overskuddet tilbage og lært mig at sige fra, så jeg i dag arbejder som jeg gjorde, før jeg blev syg, men uden at blive stresset. Mit liv har forandret sig meget, uden der er nogen, der kan se det, og det er der kun en, jeg kan takke for, og det er Hanne.


5 / 5 stjerner