Parterapi i Odense og på Fyn

Parterapi er for jer, der ønsker at styrke og udvikle jeres parforhold. Mange par henvender sig, fordi de i visse situationer er kørt fast og ikke kan nå hinanden.

Parterapi styrker parforholdet – bliv kærester på ny

Målet med parterapi er, at man lærer at forstå både sig selv og sin partner bedre, samt får mod og lyst til ændringer i samspillet med hinanden. I parterapi skabes et rum med en udefra, hvor man får lejlighed til at tale om det, der er svært. Ofte skal der kun nogle få samtaler til for at sætte positive forandringer i gang.

Oplever I, at jeres samtaler ofte ender med konflikt?

Mange par kan nikke genkendende til noget af følgende: Du og din partner elsker hinanden, men alligevel ender I ofte med at såre hinanden og gøre hinanden ulykkelige.

I oplever, at der er emner, der er rigtig svære at tale om, f.eks. økonomi, børneopdragelse, prioritering af hinanden, intimiteten, jeres familier, tonen i mellem jer o.l. – og næsten hver gang, I prøver, ender det med et skænderi, eller at I trækker jer fra hinanden.

I ønsker at løse udfordringer og konflikter fredeligt, men det er ikke det, der sker. Du oplever, at din partner ikke forstår dig og ikke kommer dig i møde. Det er uforståeligt for jer, hvordan små hverdagshændelser i løbet af no-time kan ende med en konflikt.

I bliver i tvivl om, I passer sammen. Jeres skænderier går ud over nærheden og sexlivet. I savner nærheden, hyggen og de sjove timer – helt vildt.

Hvornår kan parterapi være relevant?

Parterapi er især relevant hvis,

 • I har mange skænderier og magtkampe.
 • I mangler redskaber til at forstå og kommunikere med hinanden, når bølgerne går højest, og I i virkeligheden savner hinanden allermest.
 • I ønsker en bedre kommunikation og større forståelse for hinanden.
 • Gnisten er væk og de daglige rutiner fylder for meget.
 • Der er opstået en pludselig krise, f.eks. utroskab.
 • Hvis den ene part lider af jalousi.
 • I har brug for at styrke jeres forældrerolle. I ved, det vil have en positiv effekt på ungerne.
 • I ønsker at give jeres parforhold et kærligt skub, men ved ikke hvordan.
 • I længes efter nærheden, varmen og kærligheden fra hinanden. I vil gerne bare kunne føle jer trygge.

Parterapi
Udtalelse fra klienter

Parterapi

Siff og Peter

Da vi kontaktede Hanne fra Center for livskunst, var vi klar over, at det var sidste chance for at få vores parforhold til at fungere.

Vi valgte Hanne, fordi vi synes hendes livssyn tiltalte os, og hjemmesiden signalerede ro. Som terapeut har Hanne udvist den samme rolige stil og venlighed, som vi forventede. Hanne har hjulpet os til at tale sammen på en ordentlig måde, respektere at vi er forskellige og givet os redskaber til at fortsætte den gode stil.

Parterapien har betydet meget for vores forhold, og Hanne var helt sikkert det rigtige valg for os.

Tak fra Peter og Siff.


5 / 5 ★ ★ ★ ★ ★

Få hjælp af en parterapeut i Odense

Under jeres forløb i parterapi i Odense vil I få klarhed over, hvor det er, I går galt i byen af hinanden. I vil blive i stand til at standse tilbagevendende negative mønstre i jeres samspil.

I kommer til at kende og respektere hinandens behov og individuelle måder at fungere på – på en helt ny måde.

I får redskaber til at kommunikere og lytte, så I kan løse jeres udfordringer og konflikter på en fredelig måde. Bl.a. vil I lære at udtrykke jeres ønsker og forventninger på en klar og positiv måde uden bebrejdelser og forsvar.

Som parterapeut i Odense hjælper jeg til, at I kommer til at lære, hvordan det kan lade sig gøre at få 2 forskellige personligheder til at spille sammen, samt lære at bruge jeres forskellighed som en styrke. Du vil opdage, at din kæreste faktisk kan være en medspiller, også selvom han eller hun er forskellig fra dig selv.

I vil lære, hvad der generelt fremmer et kærligt og nært parforhold, hvor der også er plads til venskab, seksualitet og humor, og I vil blive inspireret til at finde nye måder at samarbejde på og være sammen på.

I vil arbejde på at finde løsninger, der passer til jeres livssituation og jeres samliv. Et forløb i parterapi vil almindeligvis strække sig over 5-10 sessioner.

I en evt. skilsmisse situation kan parterapi bruges som et redskab til at komme igennem adskillelsen og løse nogle af de samarbejdsproblemer, der kan opstå, når man har børn sammen. Af hensyn til børnene er det vigtigt at bevare forældreskabet.

Ofte stillede spørgsmål:

HVAD ER PARTERAPI?

Formålet med parterapi er at opnå en dybere forståelse for både sig selv og sin partner, samtidig med at der opbygges mod og vilje til at ændre samspilsdynamikken. Parterapeuten skaber et trygt og støttende miljø, hvor I sammen kan udforske og forstå jeres forhold på et dybere niveau.

I parterapi fungerer parterapeuten som en neutral facilitator, der hjælper jer med at identificere og håndtere forskellige udfordringer. Dette kan omfatte håndtering af kommunikationsproblemer, konflikter, intimitetsudfordringer, tillidsproblemer eller andre dynamikker i forholdet. Som parterapeut i Odense giver jeg jer teknikker, værktøjer og øvelser, der hjælper jer med at udvikle bedre forståelse for hinanden og styrke jeres forhold.

Parterapi kan indebære både individuelle og fælles sessioner, hvor I har mulighed for at tale åbent om jeres følelser, tanker og bekymringer. Formålet med parterapi er ikke kun at løse akutte kriser, men også at give jer redskaber, som I kan anvende til at forbedre jeres forhold og håndtere fremtidige udfordringer.

HVORDAN FOREGÅR PARTERAPI?

Et typisk forløb i parterapi starter med, at vi i fællesskab afdækker de vanskeligheder, I har med hinanden. I ro og mag sætter i ord på, hvordan I oplever problemerne og vanskelighederne. Vi taler også om, hvad der rent faktisk går godt, og hvad I ønsker at få ud af parterapien. Hvad er I enige om? Hvor ser I forskelligt på tingene?

Som parterapeut i Odense hjælper jeg jer med at opbygge og fastholde en positiv kommunikation, samt fremme kontakt og nærhed imellem jer.

Vi vil arbejde på at finde løsninger, der passer til jeres livssituation og jeres samliv. Et forløb i parterapi vil almindeligvis strække sig over 3-8 sessioner.

Jeg afholder parterapi i Odense, men vi kan også klare sessionerne online.

HVAD KOSTER PARTERAPI?

Prisen for parterapi er 1800 kr. pr. session.

En session har en varighed på 1½ time.

HVAD KAN PARTERAPI HJÆLPE JER MED?

Som parterapeut i Odense er jeg her for at hjælpe dig og din partner med at styrke og udvikle jeres forhold. Jeg tager udgangspunkt i jeres livssituation og er engageret i at skabe et trygt rum, hvor I sammen kan udforske, forstå og forbedre jeres forhold. Her er nogle eksempler på, hvad jeg som parterapeut kan hjælpe med:

Forbedret kommunikation: Vi vil arbejde sammen om at forbedre jeres kommunikation og lyttefærdigheder, så I bedre kan forstå hinandens behov og ønsker.

Konflikthåndtering: Jeg vil give jer redskaber til effektiv konflikthåndtering, så I kan tackle uoverensstemmelser på en sund og respektfuld måde.

Styrke intimitet: Vi vil udforske måder at styrke intimiteten og forbindelsen mellem jer, så I kan genopdage glæden ved at være sammen.

Tillidsopbygning: Hvis tilliden til hinanden er blevet udfordret, vil vi arbejde sammen om at genopbygge tillid og tryghed for at skabe et solidt fundament for jeres forhold.

Håndtering af livsudfordringer: Uanset om I står over for store livsændringer eller dagligdags udfordringer, vil jeg hjælpe jer med at håndtere disse – som et team.

HVOR LÆNGE VARER ET FORLØB I PARTERAPI?

Et forløb i parterapi vil almindeligvis strække sig over 5-10 sessioner. Ofte kan blot få samtaler være tilstrækkelige til at igangsætte positive ændringer.

Hver session har en varighed på 1,5 time.

HVORDAN KAN VI FORBEREDE OS TIL PARTERAPI?

Hvis I ønsker at forberede jer mentalt og/eller følelsesmæssigt, inden vi mødes første gang, kan I evt. overveje følgende spørgsmål:

 • Hvad håber du på, at der kan komme ud af parterapien?
 • Hvilke ønsker har du for dig selv og for dit parforhold?
 • Hvad drømmer du om?
 • Hvad er det for nogle udfordringer, du/I oplever at ryge ind i? Og som måske gentager sig.
 • Hvilken adfærd hos dig selv, vil du rigtig gerne ændre?
 • Hvad håber du på at blive klogere på i forhold til din partner?
 • Hvornår føler du dig allermest elsket?

Det er på ingen måde et ”must” at du/I forbereder jer inden vores første samtale. Spørgsmålene er udelukkende ment som inspiration. Vi vil med sikkerhed komme omkring lignende spørgsmål i selve parterapien.

HVAD SKER DER UNDER FØRSTE SESSION?

I den første session skal vi lære hinanden lidt bedre at kende og få en fornemmelse af hinanden. Jeg vil forsøge at skabe et trygt rum, og I skal finde ud af, om jeg er den rigtige terapeut for jer.

Jeg vil derfor bl.a. bruge lidt tid på at fortælle, hvordan jeg arbejder, og hvad I kan forvente, hvis I indleder et forløb hos mig. Hvis I har nogle spørgsmål, er I også meget velkomne til at stille dem.

Det er vigtigt, at I begge oplever, at der er et godt match, og at I føler jer godt tilpas sammen med mig. Det har stor betydning for, at I får det optimale udbytte af parterapi forløbet.

Og så skal vi selvfølgelig også i arbejdstøjet. I den første samtale vil jeg især stille afklarende spørgsmål, hvor I hver især får lejlighed til at sætte ord på, hvad I har af ønsker og drømme for parforholdet, samt hvordan I oplever jeres problemer.

Jeg vil sandsynligvis også bede jer fortælle lidt om jer selv og rammerne om jeres liv (hvor længe I har kendt hinanden, har I børn sammen, arbejdslivet, jeres fælles historie sammen, evt. tidligere erfaring med parterapi).

Denne afklaring og forventningsafstemning er super vigtig, for at vi kommer godt fra start, og for at der kan sættes lidt retning for parterapien. Hvis I har forskellige ønsker og forventninger til forløbet (hvilket er helt normalt), bliver det tydeligt fra en start, og vi kan bedre tage højde for det undervejs.

HVORDAN HÅNDTERES KONFLIKTER UNDER SESSIONERNE?

At der er uoverensstemmelser i jeres parforhold er ikke et problem i sig selv, men blot et udtryk for, at I som mennesker er forskellige, og at I har forskellige ønsker og behov. Udfordringen er derimod at skulle justere sig til hinanden, og når det ikke lykkes, opstår der nemt konflikt.

Når vi undervejs i parterapien taler om jeres konflikter og det, der skaber spænding imellem jer, er det vigtigt at det sker i en tryg terapeutisk atmosfære. Det er nemlig denne atmosfære, I på sigt skal kunne etablere derhjemme, hvis I f.eks. misforstår hinanden, eller der er optræk til konflikt.

Min tilgang vil være, at der ikke er noget galt med nogen af jer, men i stedet vil jeg hjælpe jer til at sætte ord på de ønsker, behov, længsler og tanker, der ligger bag en udtalelse eller adfærd. Hvad var intentionen med det I gjorde eller sagde? Hvilke følelser? Begge skal I have en oplevelse af at føle jer set og hørt. Når forståelse og god kontakt er genetableret, er der langt bedre basis for at skabe positive forandringer og nye løsninger.

ER PARTERAPI KUN FOR PAR I KRISE?

Nej, parterapi er ikke kun for par i krise. Parterapi kan være gavnligt for par i forskellige faser af deres forhold, og det behøver ikke nødvendigvis at være en reaktion på en akut krise. Parterapi kan også være forebyggende og hjælpe med at forbedre allerede sunde forhold.

Nogle par søger terapi for at styrke deres kommunikation, forbedre intimitet eller håndtere livsovergange såsom at blive forældre, flytte sammen eller gå på pension. Parterapi kan også være nyttig, hvis I står over for udfordringer som arbejdsløshed, sundhedsproblemer eller andre stressfaktorer.

Formålet med parterapi er ikke kun at løse problemer, men også at hjælpe par med at udvikle redskaber og færdigheder til at håndtere fremtidige udfordringer og styrke forholdet. Så selvom parterapi kan være afgørende i akutte krisetider, er det bestemt ikke begrænset til dette scenarie. Det kan være en ressourcefuld måde for par at investere i deres forhold og få kommunikationsredskaber til fremtidig brug.

Lær kunsten at lytte med parterapi

I parterapien lægger jeg vægt på, at I lærer gode lyttefærdigheder At kunne lytte er afgørende for at fremme en positiv dialog. Det vil på sigt forhindre konflikter og i stedet skabe forståelse, indlevelse og udvikling.

Jeg vil skærpe jeres opmærksomhed i forhold til det “at lytte”. I vil få lov til at tale ud, at blive lyttet til, samt at lytte til hinanden uden at afbryde, såre eller nedgøre hinanden og uden at gå i forsvar.

Ofte vil det være en fordel at lære nogle nye konkrete kommunikationsredskaber og lave øvelser for at fremme god lytning og en positiv dialog.

Min tilgang til parterapi

Min tilgang til parterapi er inspireret af PREP. Hvis du er interesseret i at vide mere om PREP parkurser, kan du læse her.

Bliv inspireret af mine blogindlæg. Følgende blogindlæg handler om relationer:

Man kan arbejde med familieopstillings-metoden både i gruppe og individuel terapi.

Skal I bruge en parterapeut i Odense?

Med 18 års erfaring som parterapeut i Odense har jeg faciliteret mere end 9000 samtaler med både par og individuelle klienter. Jeg vil gerne hjælpe jer – og jeg vil støtte jer i at skabe de forandringer, som I ønsker, i jeres liv.

Mine kompetencer som parterapeut strækker sig over forskellige områder, og jeg kan hjælpe jer med at håndtere diverse udfordringer. Det kan være alt fra at arbejde med jeres kommunikationsmønstre, håndtere konflikter til at styrke den intime forbindelse i jeres forhold.

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis I leder efter en parterapeut i Odense. Sammen kan vi udforske veje til at skabe positive ændringer og styrke jeres partnerskab.