Supervision udvikler dine medarbejdere fagligt og menneskeligt

Er du af den opfattelse, at det er vigtigt for dit personale at have et frirum til at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser i forbindelse med arbejdslivet? Ønsker du at tilbyde dit personale eller din ledergruppe supervision?

 Som leder kan du sikkert nikke genkendende til nogle af følgende punkter:

 • at der i en travl og presset hverdag kan mangle tid til refleksion og eftertanke
 • at der er nogen blandt dit personale, der mangler redskaber til at håndtere situationer, hvor de er under pres, eller de mangler redskaber til at håndtere stress
 • du oplever, at flere af dine unge og nyuddannede medarbejdere kan have svært ved at prioritere og nå dagens opgaver – og bliver i tvivl om, om de gør tingene godt nok
 • du har et ønske om, at dit personale eller dine ledere bliver bedre til at gøre brug af hinanden – bruge hinandens viden, ressourcer og generelt støtte hinanden bedre
 • du har et ønske om, at dit personale eller dine ledere lærer at anskue hverdagens “store og små” situationer fra flere og nye vinkler – fordi der derved kan opstå nye kreative ideer og handlemuligheder

Hvad er supervision?

Supervision er en samtale mellem professionelle, som har en særlig struktur og form. Det er en samtaleform, som især er anvendelig, når man – som leder – gerne vil løfte de faglige og personlige kompetencer  hos ens medarbejdere og ledere. Udgangspunktet for samtalen er den faglige praksis, f.eks. konkrete udfordringer, som den enkelte står med i sit arbejde.

I supervision lærer man at anskue sig selv, en problematik, et dilemma eller ens arbejdsplads fra flere og nye vinkler. Hensigten med supervision er at skabe læring, udvikling og nye handlemuligheder, der hvor man er gået i stå eller oplever, at der er “gået fisk” i nogle relationer.

Supervision kan benyttes i mange sammenhænge og på mange typer arbejdspladser, men har især sin berettigelse indenfor “de bløde” områder, dvs. i jobs, hvor man arbejder med andre mennesker, og hvor en stor del af ens job handler om at undervise, vejlede, give omsorg, hjælpe og støtte. Supervision er derfor oplagt på skoler, i børnehaver, indenfor socialpsykiatrien, blandt socialrådgivere, sygeplejersker og læger.

Min tilgang til supervision er at støtte den enkelte medarbejder i at blive autentisk. Med dette mener jeg:
– At finde den krævende balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på sig selv og være personlig og oprigtig.

Supervision skaber læring, udvikling og nye handlemuligheder

Supervision påvirker hverdagen

Når man deler sin historie og udfordringer med andre – under en supervision – og får ærlig, medmenneskelig og inspirerende feedback, vil man ofte kunne se sin problemstilling i et nyt lys og få ideer til, hvad man vil stille op, og hvordan man vil handle fremadrettet. Mange opdager, at det, de troede, de stod alene med, kender de andre i gruppen også til. Man lærer rigtig meget både af egne supervisioner, men også af at lytte til og deltage i de andres supervisioner.

 

Læs her, hvad tidligere deltagerne siger om mine supervisions forløb:

 • Hanne skaber et dejlig trygt og tillidsfuldt rum – jeg har haft lyst til at komme hver gang
 • Jeg er blevet bedre til at tænke og reflektere generelt
 • Jeg har fået mange brugbare og konkrete redskaber
 • Der er stor overføringsværdi til hverdagen
 • Supervision “burde” være obligatorisk for alle
 • Jeg har lært rigtig meget, både af egne supervisioner, men også af de andres
 • Jeg har fået større forståelse for andres perspektiver og adfærd, og ”at vi alle har noget med i bagagen”
 • Jeg er blevet mere opmærksom på at kigge på mig selv og min egen andel af et samspil
 • Det er rart at opdage, at andre kan have nogle af de samme udfordringer som en selv
 • Jeg er blevet bedre til at prioritere i mit arbejde
 • Jeg har mindre dårlig samvittighed – og meget større tilfredshed med mig selv som sygeplejerske

 

”Når du selv taler, kan du kun sige noget, du allerede ved. Når du lytter, kan du lære, hvad andre ved.” (Ukendt)

 

Ofte stillede spørgsmål:

HVORDAN FOREGÅR SUPERVISION?

Supervision foregår i mindre grupper. Typisk består en gruppe af 3-8 deltagere. Deltagerene i gruppen skiftes til at “være på” med de udfordringer og problemstillinger, de står med i dagligdagen. De andre i gruppen lytter – og bliver jævnligt inddraget i samtalen med deres observationer og reflektioner. Den, der er “på” vil blive mødt uden domme og vurderinger, men med anerkendelse og respekt.

Når man deler sin historie og udfordringer med andre på denne måde og får ærlig, medmenneskelig og inspirerende feedback, vil man ofte kunne se sin problemstilling i et nyt lys og få ideer til, hvad man vil stille op, og hvordan man vil handle fremadrettet. Mange opdager, at det, de troede, de stod alene med, kender de andre i gruppen også til. Man lærer rigtig meget både af egne supervisioner, men også af at lytte til og deltage i de andres supervisioner.

Jeg benytter mig især af redskaber som ”det reflekterende team”, rollespil, coachende spørgsmål, samt elementer fra organisationsopstilling.

HVOR OFTE SKAL SUPERVISION FOREGÅ?

Det vil være meget forskelligt, hvad der er behov for fra gruppe til gruppe. I nogle grupper vil intervallet mellem aftalerne være 3 uger. I andre grupper mødes man 4 gange om året. I nogle grupper afsættes 2-3 timer pr. gang. I de grupper, hvor man kun er sammen nogle gange om året, kan det være hensigtsmæssigt at afsætte længere tid pr. gang.

En supervisionsgruppe fungerer som en udviklingsgruppe og vil med fordel kunne “køre” over en længere periode. Hvor tit man skal mødes, hvad formålet med gruppen skal være og andre vigtige “spilleregler” aftales mellem en evt. overordnet leder, mig som supervisor og supervisionsgruppen på forhånd.

HVORFOR ER SUPERVISION OVERHOVEDET RELEVANT?

Vi har hver vores ”model af verden”, dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen og ofte begrænsede synsvinkel. På en arbejdsplads kan netop vores mange forskellige “modeller af verden” være årsagen til konflikter, besværlige relationer, misforståelser, uhensigsmæssige arbejdsgange og følelsesmæssig påvirkning, der gør den enkelte medarbejder “uklar” i tanke og handling. Supervision kan være en effektiv måde at blive mere “klar i hovedet”, og  samtidig have hjertet med, når der skal navigeres og findes gode løsninger i komplicerede sager og situationer.

HVILKE PROBLEMSTILLINGER KAN "TAGES OP" I SUPERVISION?

Man kan vælge at arbejde med mange forskellige problemstillinger i supervision. Nedenstående er eksempler på emner, som kan være relevante at ”tage op” i supervision.

Emner til supervision

 • Tidspres
 • Behov for nye ideer til, hvordan man kan prioritere og nå dagens mange opgaver
 • Hvordan får man arbejdsliv og fritid til at hænge godt sammen (forebyggelse af stress)
 • Hvis skaden er sket: Stresshåndtering i forbindelse med stress og udbrændthed
 • Man er i tvivl om, om man gør sit arbejde godt nok – og hvad der forventes af én
 • Man har en kollega, medarbejder eller leder, det er svært at samarbejde med
 • Man står midt i et svært forløb med en skoleelev, et barn, en forælder, en patient eller en pårørende
 • Hvis man er mere følelsesmæssigt påvirket i en sag, end man plejer
 • Når man bliver konfronteret med svære skæbner og alt for tidlig død
 • Dilemmaer – 2 etikker er oppe at slås
 • Man skal træffe et vanskeligt valg, hvor ingen løsninger synes mulige eller gode

Personalet og lederens udbytte af supervision

Hvad får deltagerne typisk ud af et supervisionsforløb?

 • Tid og rum til refleksion
 • Minimering af stress
 • Konkrete værktøjer i forbindelse med f.eks. prioritering, stresshåndtering, svære samtaler, konflikthåndtering
 • Man opdager, at ens kollegaer ofte har samme udfordringer som en selv, hvilket øger forståelsen for hinanden og styrker den enkeltes selvværd og tro på sig selv
 • Det er hjælpsomt, lærerigt og udviklende at få kollegial støtte til en udfordring
 • Mange oplever, at de kan tage “åbenheden” fra gruppen med tilbage til hverdagen og efterfølgende have lettere ved at sige ting ærligt, åbent og ordentlig til kollegaer, patienter, samarbejds-partnere mm.
 • Verden bliver “større”, når forskellige problematikker ses fra mange vinkler

LÆS ENDNU MERE OM, HVAD DEN ENKELTE MEDARBEJDER ELLER LEDER FÅR UD AF SUPERVISION

 • Faglig og personlig udvikling
 • Større overblik
 • Ny indsigt og forståelse
 • Øget bevidsthed om klienter/kunder og deres behov
 • Styrkelse og udvikling af personlige potentialer og kompetencer
 • Bedre evne til at håndtere forandringer
 • Nye handlemuligheder
 • Større arbejdsglæde

PRISER PÅ SUPERVISION

Supervision koster 1500 kr. pr. time (eksklusiv moms).

Psykoterapi
Udtalelse fra klient

Psykoterapi

Ida

Tak, fordi du fik mig tilbage på sporet. Det er egentligt det, der beskriver mit forløb bedst, hos dig.
Jeg kom med en masse rod og frustrationer, der stammede fra min arbejdssituation og arbejdsplads.
Jeg synes, at du hurtigt læste mig og mine problematikker og jeg har altid glædet mig til at komme hos dig. I et tempo, der var rart og trygt, fandt jeg plads til at parkere, hvad der skulle parkeres og tage affære i det, jeg selv var herre over. Jeg fik brugbare redskaber og selvindsigt også.
Jeg føler en slags tryghed og sikkerhed i, at skulle andet eller lign. opstå, ved jeg, at jeg igen kan genoptage et forløb hos dig.


5 / 5 stjerner