Blog

Hvorfor vrede kan være så vanskelig at arbejde med?

Vrede er en sund følelse, der ofte bliver udtrykt negativt.
Forstå de mange lag i vreden.

Dette blogindlæg handler om vrede, og hvorfor vi ikke kan undvære vrede.  Vrede kan have mange forskellige ansigter og årsager. Uanset baggrund og årsag er det nødvendigt at lære at give udtryk for vores vrede på en ordentlig og respektfuld måde. I hvert fald hvis vi vil bevare et godt forhold til andre mennesker.

Vrede opleves voldsomt indeni

Vrede kan være en voldsom følelse. En følelse, som mange har det svært med. En følelse, der kan være vanskelig at rumme og som derfor nemt kan blive negativ og ødelæggende både for os selv og vores relationer. En følelse, som mange mennesker ikke aner, hvad de skal stille op med. Måske har vrede været “forbudt” i ens barndomshjem. Man er måske blevet sendt på værelset eller fået voldsom skæld ud, hvis man blev vred som barn. Det lærer man jo ikke at håndtere sin vrede af. Mange voksne mennesker har behov for at lære, hvordan man regulerer sin vrede, istedet for enten at undertrykke den eller give den alt for meget los.

Kender du til det, at du midt i vreden føler dig berettiget til at sige, hvad som helst?

På en måde mister man forstanden, mens vreden raser. Man mister følingen med sig selv og den, man lader vreden gå ud over. Og man er i øvrigt også ligeglad med, hvordan den anden bliver påvirket, i hvert fald mens vreden raser.

Bagefter kommer tømmermændene og den dårlige samvittighed. At give udtryk for vrede på en negativ måde med hån, ydmygelser og kritik har alt for store konsekvenser.

Du kan lære at give udtryk for din vrede på en sund og respektfuld måde

Vreden er en naturlig og vigtig følelse, som – når den udtrykkes på en sund måde – hjælper os til at sætte vores grænser, sige til og fra, at kunne stå ordenligt i os selv og bruge vores power til at bidrage i verden.

Mange mennesker har ikke lært at håndtere deres vrede og give udtryk for den på en ordentlig og respektfuld måde.

Når jeg arbejder med mine klienter i terapilokalet, bruger jeg mange forskellige metoder og redskaber til at lære mine klienter, hvordan de håndterer vrede. Følgende elementer er vi næsten altid omkring.

  • Det er vigtigt at lære at forstå sin vrede. At forstå, hvad den handler om. Og hvor den kommer fra.
  • Det er vigtigt ikke at gøre vreden forkert og vende den indad.
  • Det er godt at kunne styre sin  vrede, dvs. at lære at rumme den pludselige og voldsomme energi indeni sit system.
  • Det er nødvendigt at lære at udtrykke og kommunikere vrede uden at nedgøre andre.

En case fra det virkelige liv

En af metoderne, jeg benytter mig af, når jeg arbejder med vrede, er familieopstillingsmetoden. En unik metode – fordi den gør det muligt at få fat i det større billede. Jeg kigger her sammen med min klient eller kursist på: Er der nogle dybereliggende årsager til, at vedkommende har svært ved at håndtere sin vrede? Man kan arbejde med familie-opstillings-metoden både i gruppe og individuel terapi.

Ofte viser det sig, at der er årsager både fra vedkommendes eget liv og fra begivenheder i familiehistorien. Det er også tilfældet i denne kursists historie, som jeg vil dele med dig.

En kvindelig kursist vil gerne arbejde med sin vrede. Hun oplevede ofte en voldsom, gammel vrede. Hun genkendte denne voldsomme følelse, helt tilbage fra sine barneår.

Efter at denne kvinde var blevet voksen og havde stiftet familie – hun havde mand og 2 små børn – var hun blevet opmærksom på, at hendes vrede var ødelæggende. Den varede godt nok kortere tid end tidligere, men den blokerede alligevel for kærligheden til hendes nuværende familie.

Hendes strategi var at isolere sig for at undgå, at vreden gik ud over familien.

Hun havde et ønske om at forstå, hvad denne voldsomme og ofte irrationelle vrede kom af, og ikke mindst at lære at styre den. Hun ønskede at komme tættere på sin mand og børn.

Hun vidste, at noget af hendes vrede handlede om en forfærdelig skoletid. Ikke noget hun gik rundt og tænkte på i hverdagen, men skoletiden havde sat sig dybe spor i hende.

Hun gik dengang på en skole, hvor undervisningen foregik gennem frygt. Der forekom fysisk afstraffelse, selvom det var ulovligt. Hun var ensom og ulykkelig. Hun kom gennem skoletiden ved at gøre sig følelsesløs og være meget fysisk aktiv. Hun dyrkede bl.a. boksning på højt niveau. Hun lærte at klare sine problemer selv. Hun spurgte aldrig nogen om hjælp og havde svært ved at stole på andre mennesker.

Som voksen begynder hun at interessere sig for personlig og spirituel udvikling. Hun ønsker at forstå sig selv.

Hendes forhold til hendes mor var ikke særlig tæt. Hun undrede sig over, hvorfor hendes mor ikke havde beskyttet hende og taget hende ud af den rædsomme skole. Moren var en vred person, der kunne eksplodere, når som helst. Moren havde, så længe min klient kunne huske tilbage, haft en spise forstyrrelse.

Mens vi arbejder (dvs. under hendes familieopstillings proces) viser det sig, at moren havde et meget dårligt forhold til sin far, altså kursistens morfar. Hun var blevet behandlet rigtig dårligt og hårdhændet af ham. Det samme var morfaren af sin far. Dette mønster gik flere generationer tilbage. Den maskuline kraft var blevet erstattet af irrationel vrede. Denne reaktion var gået videre gennem flere generationer.

Den voldsomme vrede i min kvindelige kursist har altså flere årsager. Der er flere niveauer at forstå vreden ud fra.

1) Den forfærdelige skoletid og vreden over at blive behandlet urimeligt og respektløst

2) Vreden over morens manglende beskyttelse

3) Vreden over morens uforudsigelighed og pludselige eksplosioner i barndommen

4) Overtagelse af morens vrede, der går flere generationer tilbage

Jeg håber, du kan følge min skitsering af, hvordan vrede kan have mange årsager og baggrunde. Og her er opstillingsarbejdet bare en fantastisk metode til at synliggøre flere niveauer. Fordi den kan fange flere af niveauer på en gang og forløse hele vejen rundt.

Efter denne opstilling har min kursist kunnet hvile i sig selv på en helt ny måde. Hun har ikke siden opstillingen oplevet den voldsomme eksplosive vrede. Det er i dag muligt for hende, at udtrykke sin vrede på en sund og konstruktiv måde. Forandringen er kommet naturligt – og indefra.

Med dette indlæg har det været vigtigt for mig at formidle, at det er muligt at sætte sig selv fri fra destruktiv eller undertrykt vrede. Det er muligt at forstå vrede, give den plads og lære at bruge den konstruktivt. Der kan være mange veje dertil. Familieopstillings-metoden er blot et redskab – en vej.