Skab arbejdsglæde og økonomisk overskud i virksomheden

Center for Livskunst tilbyder konsulentbistand, undervisning, coaching og supervision til virksomheder og arbejdspladser.

Center for Livskunst har som overordnet mål at hjælpe den enkelte virksomhed med at fremme omstændigheder og faktorer, der både skaber økonomisk overskud i virksomheden, samt skaber balance, udvikling og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder og leder i virksomheden.

Vi har alle kimen i os til at blive til egetræer. Det skal forstås sådan, at vi alle har masser af ressoourcer i os, der blot venter på at blive foldet ud. I gruppesammenhæng har vi alle værdifulde egenskaber at bidrage med, og i samarbejde præget af gensidig respekt, kan vi skabe masser af udvikling og resultater.

Udbytte for grupper og virksomheder

  • Større arbejdsglæde og mindre sygefravær
  • Øget effektivitet og forbedret service
  • Bedre samarbejde
  • Helhedsorienterede beslutninger
  • Redskaber til håndtering af stress
  • Kommunikationsredskaber til konflikthåndtering
  • Nye synsvinkler og handlemåder
  • Udvikling af menneskelige potentialer

Skriv et svar