Fra stress til trivsel

Hvilket udbytte, man som enkeltperson får af at blive bedre til at forebygge, genkende og tackle stress, vil selvfølgelig afhænge af, hvad det er, der stresser én samt af, hvilke stresssymptomer, man har.

Typisk vil man få større overskud og mere energi. Humøret bedres, man får mere ro indeni, og selvværdet øges. Hvis man har fysiske symptomer, der skyldes stress, vil de aftage, evt. forsvinde helt.

Generelt får man det bedre med sig selv og andre. Livsglæden og trivslen øges.

Et her-og-nu tip:

Noget af det vigtigste, man kan gøre for at nedsætte sin stress her og nu, er at få slappet af ind imellem og få sovet ordentligt om natten. Kroppen har brug for at opbygge ny energi til erstatning for den, vi brugte, da vi var stressede.

Blot ti minutters pause nogle gange om dagen, hvor man tænker på noget andet og slapper af, øger vores modstandskraft over for stressens skadelige virkninger væsentligt.

Lær ar håndtere stress via stress coaching og/eller psykoterapi