1 – årig supervisor-uddannelse i Odense for psykoterapeuter og konsulenter, i samarbejde med Dorte Lund-Jacobsen, Inpraxis

Underviser Dorte Lund-Jacobsen
En af landets største kapaciteter indenfor supervisor-uddannelse, Dorte Lund-Jacobsen, har vi fået til Odense for at lave en 1-årig supervisionsuddannelse. De seneste 20 år har hun arbejdet med supervision og efteruddannelse – 18 år i DISPUK i Snekkersten og de seneste to år som partner i Inpraxis i Hillerød. Siden 1995 har Dorte hvert år været underviser og kursusleder på supervisionsuddannelser i adskillige sammenhænge.
Dorte er oprindelig uddannet som sygeplejerske. Hun blev efteruddannet i gestalt- og kropsterapi i 1986. Siden efteruddannet i systemisk familieterapi i 1992 og i narrativ terapi i Australien i 2007. Dorte tog i 2003 en mastergrad i Retorik på Århus Universitet.

Lær at supervisere, både individuelt og i grupper
– supervision i teori og praksis fra et systemisk og narrativt perspektiv

Indhold:
Supervisionsuddannelsen tager specifikt udgangspunkt i en systemisk-socialkonstruktionistisk og narrativ referenceramme. Denne ramme tilbyder med sine ideer om kommunikation, relationer og narrativer et omfattende repertoire af ideer og tilgange, som kan bidrage til at skabe refleksioner, klarhed og forandringer. Samtidig tilbyder den en række perspektiver på professionelle, faglige og organisatoriske problemstillinger.
Sigtet er, at deltagerne udvikler kompetencer og færdigheder i anvendelsen af de forskellige teoretiske begreber og praksisformer og bliver i stand til at anvende dem fleksibelt og i overensstemmelse med både egne præferencer og kompleksiteten i den aktuelle supervisionskontekst.
Modulerne tilrettelægges, så der er en tæt forbindelse mellem teori og praksis. Der vil både være fokus på individuel supervision og supervision i grupper, herunder særligt hvordan man i gruppesupervision kan inddrage alle deltagere aktivt i gennem forskellige typer af teamarbejde.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til psykoterapeuter, psykologer og konsulenter, der er vant til at arbejde med kommunikation.
Deltagerne forventes at have erfaring med selv at modtage supervision.

Holdstørrelse: 8 – 12 pers.

Datoer:
Modul 1: D. 27., 28. og 29. august 2012
Modul 2: D. 1. og 2. oktober 2012
Modul 3: D. 8. og 9. november 2012
Modul 4: D. 24. og 25. januar 2013
Modul 5: D. 14. og 15. marts 2013
Modul 6: D. 1., 2. og 3. maj 2013
I alt 14 kursusdage

Imellem hvert modul mødes kursisterne minimum 1 gang i træningsgrupper uden underviser. Tid og sted for disse træningsdage arrangeres af kursisterne selv.

Sted:
Undervisningen foregår i Pogestræde 29, 1. sal., 5000 Odense C

Pris:
Kr. 27.300, – beløbet er ekskl. moms.
Prisen inkluderer kursusafgift og undervisningsmaterialer, samt the og kaffe.
Der må påregnes udgifter til anskaffelse af bøger.
Forplejning under kurset sørger kursusdeltagerne selv for.

Betalingen foregår i én rate.

Tilmelding: Der er stadig enkelte ledige pladser.

Yderligere information:
Yderligere information om uddannelsens indhold kan fås hos
Dorte Lund-Jacobsen, Inpraxis, tlf. 40828466
Hanne Pedersen, Center for Livskunst, tlf. 41617079
Gitte Krohn, Center for Integrativ Psykoterapi, tlf. 66142161