Stress behandling – at skabe balance i livet

Nedenstående er typiske emner at arbejde med under et stress behandlings forløb. De samme områder vil være relevante i forhold til behandling af udbrændthed. I forbindelse med behandling af udbrændthed vil der i starten især lægges vægt på at få bygget kroppens ressourcer op igen, således at energien stille og roligt kan komme tilbage igen.

 • Find ud af, hvad der stresser dig – familie, arbejde, økonomi, krav til dig selv
 • Hvad er dine symptomer på stress?
  Lær at kende og lytte til din stresssymptomer
 • Indse at du/kroppen har brug for hvile/afslapning
 • Tag hånd om den fysiske/kropslige del af stressen
  hvilket afhjælpes via motion, bevægelse, afslapning, kost, hvile,
  ordentlig søvn mm.
 • Tag hånd om den psykologiske del af stressen
  hvilket afhjælpes via arbejdet med fastlåste tankemønstre,
  følelsesmæssige reaktioner, sociale relationer, kommunikation, at tage
  vare på egne behov mm.
 • Hvad giver dig livskvalitet? Hvornår har du det sjovt og gør noget lystbetinget?
  Hvad er et godt arbejdsliv for dig?
  Sammenhænge mellem værdier og stress
 • Introduktion til og afprøvning af forskellige redskaber til behandling af stress
  F.eks. fysiske øvelser, mindfulness, meditation, vejrtrækningsøvelser. Alle øvelser tilpasses til den enkelte.
 • Hvordan bygger man sig selv op efter en ”stressnedtur”/udbrændthed?
  Hvordan forbygges stress mere generelt?
 • Planlæg, prioriter og strukturer din arbejdsdag og hverdag
  Hvad er dit ansvar – hvad er andres?
  Hvad kan du gøre her og nu?
 • Psykisk arbejdsmiljø og stress
 • Personlige handlingsplaner hen imod et liv i balance
  Hvad vil du ændre?
 • Etablering af nye handlekompetencer

Lær at håndtere stress via stress coaching og/eller psykoterapi
Læs også om mine forløb med gruppeterapi for mennesker ramt af stress, angst og depression her

Meditation og mindfulness er oplagt i forbindelse med stress, angst, depression og lavt selvværd