Coaching bidrager til kompetenceudvikling og succesoplevelser

Coaching bidrager til kompetenceudvikling og er dermed en effektiv måde at åbne nye døre, samt skabe de forandringer, som den enkelte leder og medarbejder ønsker. Coaching har fokus på her-og-nu og fremtiden. Coaching skaber succesoplevelser.

Den enkelte medarbejders/leders udbytte af coaching er følgende:

 • Større indsigt i og klarhed over din situation
 • Se nye muligheder
 • Opstillelse af positive mål ud fra dine værdier og ønsker
 • Opgør med begrænsende tanke- og handlemønstres
 • Udvikling af kreativitet
 • Øget evne til at tage gode beslutninger
 • Bedre planlægning og prioritering af tid
 • Øgning af din handlekraft
 • Forbedrede relationer til andre

Emner, som er oplagte at blive coachet i:

 • Hvordan udvikler jeg mig i mit job?
 • Lederudvikling og karriereudvikling
 • Forbedring af relationer på jobbet
 • Håndtering af konflikter
 • Håndtering af stress
 • Planlægning, prioritering og uddelegering
 • Øgning af gennemslagskraft og selvtillid

Skriv et svar