Rammer og vilkår

Det er vigtigt, at rammer og vilkår er på plads, inden et coaching-forløb påbegyndes.

Det fastlægges derfor på forhånd, hvor coachingen skal foregå, hvor ofte, hvor længe mm. Coaching forløbet kan foregå over en kortere eller længere periode, alt afhængig af behovet og de mål og resultater, der ønskes opnået. Et coaching forløb strækker sig typisk over 3 til 6 måneder.

Coachingen gennemføres fortrinsvist ved personlige møder af 1½ times varighed, som kan foregå i virksomheden eller i Center for Livskunst`s lokaler i kontorfællesskabet “Dronningegården“. Der er også mulighed for telefoncoaching, som er et effektivt alternativ til det personlige coaching møde.

Der laves ligeledes aftaler, hvis der fra virksomhedens side er ønske om, at der skal arbejdes med bestemte temaer/fokusområder undervejs, eller hvis der er overordnede mål med coachingen. Som coach har jeg tavshedspligt.

Inden du indgår en aftale om et coaching forløb med Center for Livskunst, tilbydes du et gratis og uforpligtende møde. Ring eller send en mail for at lave en aftale.

Skriv et svar