Hvordan arbejder jeg?

Tillid og god kemi er forudsætningen for, at et terapi forløb lykkes.  Derfor: Vi skal have en god relation. Det er vigtigt, at det føles trygt og OK for dig at dele dine tanker og følelser med mig, også dem du ikke er stolt af.

Psykoterapi foregår overvejende som en samtale. Vi arbejder med det, der fylder mest hos dig. Vi taler om din situation og dine udfordringer. Derudover benytter jeg mig af mange forskellige øvelser, metoder og redskaber, som jeg har lært og samlet igennem årene. Terapien og øvelserne tilpasses til dig. De behandlingsmetoder, jeg særligt er inspireret af, er: Kognitiv terapi, systemisk psykoterapi, kropsterapi, følelseshåndtering, mindfulness og familieopstilling.

Kognitiv terapi

Hvis du døjer med negative tankemønstre i form af f.eks. bekymringer og selvbebrejdelser kan det være hensigtsmæssigt at arbejde kognitivt. Vi vil da sammen undersøge, udfordre og omstrukturere dine forstyrrende tanker og følelser. Negative tankegange kan bl.a. forårsage angst, depression og lavt selvværd. Det at arbejde med og erstatte de negative og selvdestruktive tanker med alternative og positive tankemønstre kaldes kognitiv terapi. Herved opbygges selvtillid, selvværd og indre ro, og du lærer at forstå og acceptere dig selv.

Systemisk psykoterapi

Systemisk psykoterapi beskæftiger sig med relationer og sammenhænge, og hvordan vi indbyrdes påvirker hinanden. Hvis dine udfordringer handler om problemer i parforholdet, familien eller til en kollega på arbejdspladsen, kigger vi på, hvad det er, der sker i relationen, hvilke roller I har, og hvordan I gensidigt påvirker hinanden. Hvor er evt. misforståelser opstået? Hvordan kan du forholde dig og kommunikere på nye måder sammen med kæresten, chefen eller kollegaen?

Kropsterapi, følelser og mindfulness

Kropsterapi handler om at blive mere opmærksom på sansninger i kroppen og på ”kroppens sprog”. Via forskellige øvelser og guidning vil jeg hjælpe dig til at blive mere opmærksom på følelser og kropsfornemmelser (= mindfulness) og ikke mindst at lære dig at forstå, anerkende og håndtere svære følelser og kropssymptomer, som f.eks. symptomer i forbindelse med angst.

I psykoterapi er “det at arbejde med kroppen” en måde at få kontakt både til sine nuværende følelser og til tidligere følelsesmæssige blokeringer. Særligt ved chok/traume terapi er det at arbejde med kroppen og kropssansninger en vigtig del af terapien. Kroppens sprog er med andre ord et barometer for, hvordan du har det, samt en kilde til selvindsigt. Når følelsesmæssige blokeringer via psykoterapi opløses og heales, slippes de gamle mønstre. Du får adgang til din egen kraft og kan begynde at udfolde nye sider af dig selv. Du vil lære dine behov at kende, samt lære at bruge dine følelser som en indre guide.

Ofte introducerer jeg til små vejrtrækningsøvelser, visualiserings- og mindfulness øvelser , som vil hjælpe dig til at genfinde og holde den indre balance, også når terapiforløbet er slut.

Familieopstilling

Familieopstilling er en særlig og vidunderlig metode til at arbejde med relationer generelt og med problematikker, der udspringer af ens familiehistorie og opvækst. Her arbejdes systemisk. Man undersøger helheden og de systemiske kræfter, der kan være på spil. Et system kan være familien, en organisation, en relation eller ens eget indre ubevidste. Metoden er meget virkningsfuld. Jeg har skrevet en hel masse om familieopstilling, som du kan læse her.

Psykoterapi er et samarbejde

Psykoterapi er et samarbejde. Det er vigtigt, at du er indstillet på at udforske dig selv og de sammenhænge, du indgår i. Du vil blive klædt på til at tackle dit liv og din livssituation på nye måder. Terapi forløbet kan være af kortere eller længerevarende varighed. De fleste kommer i starten 1 gang om ugen eller hver 14.dag. Dette aftales individuelt. En session varer 1 time og 10 minutter.

Læs mere om psykoterapi og chok/traume terapi

Jeg tilbyder psykoterapi i Odense, psykoterapi på Fyn,  samt online-konsultationer for jer, der kommer langvejs fra.