Medarbejderens og lederens udbytte af supervision

Min tilgang til supervision er at støtte den enkelte medarbejder i at blive autentisk. Med dette mener jeg:

– At finde den krævende balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på sig selv og være personlig og oprigtig.

Den enkeltes udbytte af supervision

  • Tid og rum til refleksion
  • Faglig og personlig udvikling
  • Kobling af teori og praksis
  • Større overblik
  • Ny indsigt og forståelse
  • Øget bevidsthed om klienter/kunder og deres behov
  • Styrkelse og udvikling af potentialer
  • Forebyggelse af stress og udbrændthed
  • Bedre konflikthåndtering
  • Nye handlemuligheder

Virksomhedens udbytte af supervision

Supervision kan hjælpe og støtte medarbejdere og ledere, således at de finder ressourcer til at arbejde fremadrettet, bliver bedre til at håndtere forandringer, tager ansvar og handler mod fælles mål. Supervision er med til at minimere stress, skabe motiverede og glade medarbejdere, hvilket øger den daglige indsats og det gode arbejdsmiljø.

Supervision kan være med til at forbedre din virksomheds evne til både at skabe resultater og tilfredse kunder/brugere. Desuden bliver det som virksomhed lettere at leve op til de mål og værdier, som medarbejdere, ledere og virksomhed har.

Priser på supervision