Hvordan foregår chok og traume terapi?

I chok og traume terapi indgår både samtale og kropsarbejde. Metoden, jeg benytter er blid og nænsom. Generelt er det vigtigt at få skabt ro i kroppen og få kroppen til at slappe af igen. Samtidig er det nødvendigt, at du får skabt forståelse for de måder, som din krop og din psyke har reageret på i forbindelse med dine oplevelser. Det kan især lette på den skyldfølelse, der ofte er forbundet med ikke at kunne “styre” sine reaktioner, og det “ikke at være kommet videre”.

I arbejdet med at forløse chok og traumer lægger jeg stor vægt på at genetablere følelsen er kontrol og sikkerhed. Hvis du har været udsat for en traumatisk hændelse, kender du sikkert til en oplevelse af kontroltab. Inden vi overhovedet begynder at arbejde med den chokerende begivenhed, skal du kunne mærke dine ressourcer. Jeg hjælper dig med at få kontakt til og opbygge gode fornemmelser og følelser af styrke, kontrol, sikkerhed, tryghed, støtte mm.

Der arbejdes med at rumme og håndtere de svære oplevelser og følelser, der er knyttet til chokket – MEN ud fra et ressourcested og med kontakt til dine ressourcer. Den sidste del er meget vigtig. Vi har al den TID, der skal til. Herved undgås, at terapien bliver overvældende. De traumatiske omstændigheder samles og integreres roligt i din psyke. Du vil begynde at kunne acceptere det, der er sket – ikke at du nødvendigvis synes om, det der er sket, men at du accepterer, at det var det, der skete. Det giver ro, og bliver et nyt fundament for dig til at gå videre i livet ud fra.

Under menupunktet psykoterapi – metoder og behandling kan du læse mere om kropsterapi, følelseshåndtering og mindfulness, hvilket er nogle af de metoder, jeg benytter i forbindelse med behandling af chok og traumer.

Udbytte af chok og traume terapi

Når du får bearbejdet gamle og uforløste chok vil du opleve, at kroppen og nervesystemet falder til ro, dvs. at indre uro, angst, hjertebanken mm. vil aftage. Fysiske og psykiske symptomer, som er knyttet til traumet, vil forsvinde eller mindskes. Typisk vil din modstandskraft overfor stress øges generelt, således at du bliver bedre til at tackle hverdagens små og store belastninger.

Vær til stede i nu´et og oplev glæden ved livet

Mange vil erfare, at de bedre kan være til stede i nu´et, og især opleve en øget lyst til og glæde ved livet. De fleste oplever fornyede ressourcer og fornyet kontakt til sig selv.

Vil du vide mere om, hvad der kan udløse chok, og hvornår man kan have brug for chok og traume terapi, kan du læse her