Panikangst

Panikangst karakteriseres ved, at man pludselig, som et lyn fra en klar himmel, bliver ramt af en intens angst, nærmest rædsel, samtidig med at man får en række ubehagelige kropslige symptomer. Angstanfaldet er oftest kort og intenst.

Det er meget almindeligt, at ens tanker undervejs handler om at dø, eller man er bange for at miste kontrollen og blive sindssyg. De kropslige oplevelser ved panikangst udgøres især af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed og underlige fornemmelser i lemmerne. Panikanfaldet kan pga. symptomer fra bryst/hjerte nemt forveksles med et hjerteanfald, hvorfor mange, i forbindelse med panikangst, vil kontakte læge eller skadestue, fordi de oplever symptomerne som livstruende.

I begyndelsen kommer anfaldene ved panikangst fuldstændigt uventet, men der er en tilbøjelighed til, at de efterhånden kommer i særlige situationer, som for eksempel, når man handler ind i supermarkeder eller færdes blandt mange mennesker. Det er også almindeligt at anfaldene forbindes til de steder, hvor angsten er opstået. Begge dele fører til undgåelse af de steder, man har erfaring med, kan udløse et panikanfald og vil indskrænke ens bevægelses-frihed. Læs mere om symptomer på panikangst

Enkelt fobi

Enkelt fobier knytter sig til helt bestemte ting og situationer. De mest almindelige ting/situationer, som man kan føle angst og ubehag ved, er: Edderkopper, fugle, mus, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, at gå på offentlige toiletter, tandlægebesøg, synet af blod eller sår, samt angst for at blive smittet af sygdom. De fleste kender til, at en eller flere af disse situationer kan fremkalde angst i en mild form, men diagnosen fobi bør kun bruges, når der foreligger en betydelig gene med indskrænket livsudfoldelse. Læs mere om symptomer på enkelt fobi

Generaliseret angst

Generaliseret angst er en vedvarende angsttilstand, som ikke hænger sammen med bestemte situationer. Den kommer til udtryk som en grundfølelse af angst eller ængstelse. Ofte ledsages generaliseret angst af anspændthed og mange bekymringer over for dagligdagens begivenheder og problemer, og der kan være tanker om mulige ulykker i fremtiden. Bekymringstankerne tager overhånd, så man føler sit liv væsentlig belastet.

De mest fremtrædende symptomer ved generaliseret angst er klager over vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed, trykken i maven og søvnbesvær. Generaliseret angst optræder ofte sammen med depression. Den konstante “murrrende” anspændthed og uro i kroppen, betyder at det kan være svært at slappe af.

Mange forsøger at løse problemet ved at være konstant i aktivitet med arbejde og andre aktiviteter, dels for at undgå den ubehagelige følelse af uro i kroppen, dels for at blive så udmattet, at det er nemmere at falde i søvn om aftenen. Andre med symptomer på generaliseret angst drikker nogle genstande, når de kommer hjem fra arbejde for at “falde ned” eller drikker inden de skal i seng, for at kunne falde i søvn. Læs mere om generaliseret angst

Social fobi

Social fobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag, når man er sammen med andre. Man oplever sig som utilstrækkelig, tænker at man er forkert, skammer sig over at være nervøs, og frygter at de andre skal opdage, hvordan man har det. Social angst eller social fobi handler helt centralt om angst for andres undersøgende blikke og den fordømmelse, som man antager følger i kølvandet på denne opmærksomhed.

De fysiske symptomer ved social fobi er typisk indre uro, rysten på hænderne, kvalme og rødmen, men også andre symptomer fra listen under menupunktet angst kan være til stede. Den angst, som opleves i forbindelse med social angst, er mindre intens end ved et panikanfald, men til gengæld kan den strække sig over flere timer eller endda dage. Læs mere om social fobi og social angst

Metoder til behandling af panikangst, enkelt fobi, generaliseret angst, samt social fobi – læs mere her
Gruppeterapi for mennesker ramt af stress, angst og depression – læs mere her