Bryd de gamle mønstre i familien
– så kærligheden igen kan flyde frit

Familieopstilling healer på sjælsplan og har ofte en dyb, positiv og forandrende virkning. Det personlige udbytte efter en familieopstillingsproces er ofte stort. Med familieopstilling er det muligt at komme til bunds i problematikker, som det kan være svært at komme til bunds i på anden vis.

Familieopstilling er en effektiv måde til at få skjulte familiedynamikker frem i lyset, samt skabe fred i et indre eller ydre kaos. Efter en familie-opstillingsproces sker der ofte det, at man oplever, at det familiemedlem eller den chef, man har haft problemer med, er meget lettere at være sammen med for en. Man bliver ikke påvirket i samme grad, som man gjorde før opstillingen. Grunden er, at når ubevidste mønstre bliver bevidstgjorte og tydelige for os, får vi muligheden for at bryde disse mønstre, så vi ikke længere styres af dem. Og underligt nok sker der også ofte det, at de personer, man har haft det svært med, begynder at opføre sig anderledes. Omgivelserne påvirkes tilsyneladende indirekte af opstillingsarbejdet.

Familieopstilling er desuden med til at åbne vores hjerter og øge vores evne til medfølelse. Den hjælper os til at have en ikke-dømmende indstilling til os selv og andre mennesker.

Familieopstilling giver indsigt og klarhed, den forløser og frigør, således at vi bliver i stand til at handle og beslutte på nye måder. Det bliver muligt for os at bruge os selv og vores potentialer i endnu større grad.

Kærligheden og glæden kan igen flyde frit i os selv og i familien.

Læs hvad vores kursister siger om kurset og deres personlige udbytte