Organisationsopstilling

I stedet for at arbejde med sin familie eller et personligt tema, kan man også vælge at arbejde med en organisation/ens arbejdsplads. Dette kaldes organisationsopstilling eller organisationskonstellation. Organisationsopstilling har samme udspring og form som familieopstilling. I organisationsopstilling handler det blot om de problematikker, som hindrer en organisation i at fungere optimalt, samt den enkelte medarbejders position og velbefindende i organisationen.

Der er i den forbindelse 8 systemiske principper eller lovmæssigheder, som gælder for en optimal fungerende organisation. Her hos min samarbejdspartner kan du læse mere om organisationsopstilling.