Hvordan foregår familieopstilling?

Jeg arbejder både individuelt og i grupper med familieopstilling. Når man arbejder individuelt med familieopstilling foregår det over en eller flere sessioner. Via figurer, gulvankre og visualisering undersøges familiens indbyrdes relationer, mønstre og forviklinger, og der søges mod nye løsninger.

Når familieopstilling udføres i gruppe, foregår det på et weekendkursus. Alle deltagere får i løbet af weekenden deres proces på. Det foregår på den måde, at man blandt de øvrige deltagere udvælger repræsentanter for en selv, for familien og/eller det tema, som man ønsker at arbejde med. Man opstiller herefter repræsentanterne på en måde, der svarer til temaet.

I starten af processen sidder man som klient og kigger på. Det er for de fleste meget rørende og afklarende at være tilskuer til egen problematik, når den via de andre kursister udspiller sig lige for øjnene af én. På denne måde bliver ens indre liv og dynamikker mere tydelige og synlige. Det indre billede af familien, som man bærer rundt på, bliver bragt til live via repræsentanterne – som en slags levende stamtræ. I slutningen af processen kommer man selv ind i opstillingen og mærker, hvordan forandringerne påvirker én. De nye indsigter skaber mulighed for i processen at tage nye skridt, der kan skabe ligevægt og balance både i en selv og familiesystemet fremadrettet.

Det er meget svært med ord at beskrive hvad familieopstilling er. Familieopstilling skal erfares og opleves.

Se nærmere på weekendkursus i familieopstilling, samt udbytte