Hvad er supervision?

Supervision er en samtaleform, som er særlig anvendelig i forbindelse med faglig og personlig udvikling hos medarbejdere og ledere i virksomheder, i foreninger og på institutioner. Via supervision lærer du som medarbejder eller leder at anskue dig selv, en problematik/et dilemma eller din arbejdsplads fra flere og nye vinkler.

Vi har hver vores ”model af verden”, dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen og ofte begrænsede synsvinkel. På en arbejdsplads kan netop snævre og begrænsende synsvinkler være årsagen til konflikter, besværlige relationer, misforståelser, uhensigsmæssige arbejdsgange og følelsesmæssig påvirkning, der gør den enkelte medarbejder “uklar” i tanke og handling. Supervision kan være en effektiv måde at løsne fastlåste problemstillinger og konflikter. Formålet med supervision er gennem en systematisk samtale at uddrage læring, øge fagligheden og udvide handlemuligheder i forhold til konkrete udfordringer, som den enkelte står med i sit arbejde.

Hvor ofte skal supervision foregå?

Hyppigheden af supervision aftales og planlægges seperat med den enkelte supervisionsgruppe. Behovet kan variere fra gruppe til gruppe. Ofte vil intervallet mellem møderne være et sted mellem 3 uger og 3 måneder. Der afsættes 2-3 timer pr. gang. En supervisionsgruppe fungerer som en udviklingsgruppe og vil med fordel kunne mødes gennem en længere periode. Spilleregler mellem supervisor og supervisionsgruppen aftales på forhånd. Som supervisor har jeg tavshedspligt.

Læs mere om udbytte af supervision
Læs også om, hvordan supervision foregår