Stress er en belastningsreaktion hej

Stress er en udfordring for vores trivsel. Mange mennesker i dagens Danmark oplever, at det er svært at få arbejdsliv, familieliv, og fritidsliv til at gå op i en højere enhed. Rigtig mange danskere føler sig stressede og pressede pga. hverdagens høje tempo. Stress er dog ikke nødvendigvis det samme som at have travlt – så hvad er egentlig stress?

Stress er kroppens og hjernens måde at reagere på i pressede situationer. Stress er en nedarvet kropslig reaktion, der i årtusinder har hjulpet os til at overleve. I dag er det presset og den belastning, som hverdagens tilbagevendende bekymringer forårsager hos os, der virkelig skader.
Stress kan være arbejdsbetinget eller skyldes belastninger i privatlivet. Arbejdsbetinget stress kan f.eks. udløses af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, mangel på indflydelse på arbejdspladsen, samt besvær med at prioritere og nå dagens mange opgaver.  I forhold til privatlivet kan stress f.eks. udløses af tidspres, sygdom i familien, uløste konflikter i relationer til andre mennesker, samt utilfredshed med sig selv.

Stress er en belastningsreaktion, som påvirker os på dybe planer, både biologisk, psykologisk og socialt. Stress skal tages alvorligt for at undgå, at der på sigt opstår sygdom.

Hvad er forskellen på kortvarig stress og langvarig stress? goddag

Man kan skelne mellem kortvarig stress og langvarig stress. Den kortvarige eller akutte stress er positiv og opstår for eksempel, når man har travlt og skal yde noget ekstra. Man er anspændt, men føler i øvrigt fornøjelse med opgaven. Den kortvarige stress er ikke skadelig.

Langvarig stress er en tilstand af vedvarende anspændthed og ulyst. Den langvarige stress, også kaldet kronisk stress, opstår, når man belastes igennem længere tid og samtidig ikke føler, at man evner at klare belastningen. Man oplever, at der ikke er balance mellem de udfordringer, man står overfor, og ens muligheder for at håndtere udfordringerne. Udfordringer kan både være krav, som omgivelserne stiller til os, men også krav, vi stiller til os selv.

Langvarig stress vil efterhånden slide på krop og sind, så man præsterer og fungerer dårligere end ellers. Den langvarige stress skader helbredet og kan føre til udbrændthed og/eller alvorlig sygdom. Udbrændthed er en tilstand af udmattelse, der kan minde om depression.

Læs om symptomer på stress her

Lider du af stress?? Prøv min stress test her.

Lær at håndtere stress via stress coaching og/eller psykoterapi